Kasakhstan og Georgiens økonomiske udfordringer

Almaty i Kasakhstan Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Kasakhstan/Georgien: Kasakhstans nationalbank har hævet renterne til det højeste i 6 år i et forsøg på at få nedbragt de stærkt stigende priser i kølvandet på krigen i Ukraine. Den økonomiske udfordring er et alvorligt problem for den siddende præsident Jomart Tokajev, der har lovet at omskabe økonomien, at gennemføre et økonomisk ”re-set” og bevæge landet væk fra den indtil nu meget oligarkisk styrede økonomi arvet fra forgængeren Nursultan Nazarbajev.

Den 26. oktober blev renten hævet fra 14.5 pct. op til 16 pct., noget mere end forventet. Det er gået ud over hussalget og har sænket levestandarden for langt de fleste. Prisstigningerne er nu nået op på 19.7 pct. på årsbasis. Målet er at få dem bragt ned på 7.5-9.5 næste år, før afholdelsen af præsidentvalget næste år. I modsat fald bliver det umuligt for Tokajev at indfri valgløfterne.

Rigtig meget er på spil. Tokajev kan efter reglerne ikke tilhøre et bestemt politisk parti, men der er ikke, uanset utilfredsheden i befolkningen, udsigt til at Tokajev vil tabe. Valget bliver afholdt på god gammel maner, bliver efter alt at dømme et manipuleret ”old-style” valg. .Titusinder af russere er taget til Kasakhstan for at undgå militærtjeneste. Det i sig selv har skabt problemer økonomisk, især på det korte sigt. Mindst dårligt ser det ud inden for produktion, byggeri og detailhandel, værst inden for råstofudvinding. Fattigdom og faldende levestandard var hovedårsag til, at titusinder af kasakhstanere i januar måned i år gik på gaden i protest og krævede nyvalg. 

Georgien er som Kasakhstan stærkt påvirket af krigen i Ukraine og kæmper også med høj inflation og stigende renter. Et stort problem er det store fald i indtægter fra georgiere, der arbejder i udlandet. Indtægter fra emigrantarbejdere i EU-lande steg mærkbart fra 2017, hvor EU indførte visa-frit regime. Sammenlagt fik Georgien fra emigrantarbejdere 2.35 mia. dollar i 2021, svarende til 13 pct. af bruttonationalproduktet (BNP) og mere end det dobbelte af de samlede udenlandske investeringer i landet. Rusland forblev den største indtægtskilde, men

Ruslands andel af indtægter fra udlandet faldt i årene efter 2017 og især efter den russiske invasion af Ukraine 24. februar i år. Emigrantarbejdere i Rusland sendte i 2021 beløb, der svarer til 410 mio. dollar tilbage til hjemlandet. På grund af sanktionerne har en del georgiere bosiddende i udlandet sendt rubler til Georgien, fået dem omvekslet til dollar og derefter bragt dem tilbage til Rusland i form af kontanter. Det regnes for at være det sikreste. Den store udvandring har betydet, at mange arbejdsgivere i Georgien har fået ekstra svært ved at skaffe arbejdskraft.

Share This