Kan Ukraine afhjælpe Polens demografiske problemer

Foto: Alisdare Hickson

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Polen står over for meget store demografiske problemer. I 2040-2050 skønnes 13 mio. at være i den produktive alder, men samme 13 mio. vil være uden for arbejdsmarkedet. Med andre ord vil forholdet være 1-1. Det fremgår af en rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe ledet af Andrzej Strzelecki for departementet for statistik under den polske nationalbank. Polen har behov for langt flere erhvervsaktive immigranter for at få dækket behovet for arbejdskraft.

Især ukrainerne er i fokus. Ifølge det statistiske kontor (ZUS) har 729.000 ukrainere arbejde legalt i Polen og bidrager til sociale fonde. Siden 24. februar er 1.6 mio., måske endnu flere, flygtet til Polen og blevet i landet. Over en million har besluttet ikke at vende tilbage til Ukraine. 70 pct. erklærer at ville vende tilbage efter krigens ophør, men meget vil afhænge af typen af fred. Der er stadig blandt ukrainere et udbredt håb om, at Rusland kan besejres på slagmarken, og at hele det østlige Ukraine og Krim igen bliver ukrainsk.

Undersøgelsen viser, at mange af de ukrainere, der er rejst eller flygtet til Polen har en videregående uddannelse. Omring 50 tilhører middelklassen.  Kun 5 pct. af de adspurgte har solidt kendskab til polsk. 53 pct. har aldrig før besøgt Polen, kun 14 pct. har før haft arbejde i Polen. 1/3 betaler selv for indkvarteringen. 19 pct. af dem, der flygtede efter 24. februar er kommet i arbejde, 10 pct. har udsigt til det. 22 pct. agter ikke at søge arbejde. Mange er kvinder med børn. Der er udstedt forbud mod at mænd kan forlade Ukraine pga. krigen.

Det er klart lettest at opnå arbejde i de større byer og især i den vestlige del af Polen, hvor der er flest virksomheder. I de mindre byer vil der måske kunne opstå modstand mod ukrainerne i lokalbefolkningen. Ukrainere er især vigtige for på sigt at overvinde den stigende mangel på arbejdskraft inden for sundhedssektoren, hvor der allerede er meget stor mangel på sygeplejersker og læger. Men Ukraine selv vil få hårdt brug for arbejdskraft og især veluddannede, den dag freden vindes og genopbygningen for alvor begynder. 

Share This