Inflation, skattereform, lavere moms og punktafgifter hærger i Polen

Den polske by Wroclaw Foto: Ota Tiefenböck

Kommentar af Michael Hardenfelt

Polen: Inflationen hærger i Polen, og er i øjeblikket tæt på at nå 10%. Det giver forøgede renter, som snart vil ramme de mennesker, der har hypotekslån, der således oven i inflationen skal betale mere for at servicere deres lån. Samtidig er regeringens stort anlagte skattereform – den polske orden – tilsyneladende et stort kaos. Revisorer aner ikke, hvordan de skal håndtere de nye bestemmelser, og selv om middelklassen er blevet lovet skattelettelser, ser det ud til at masser af lærere får udbetalt mindre, end de gjorde sidste år (lærerne er forudbetalte, så det er den første gruppe, der føler skattereformen). Uanset hvad resultatet bliver, har reformen ændret et relativt overskueligt skattesystem til et administrativt helvede.

Regeringen beskylder EU, Rusland og den tidligere premierminister Tusk for inflationen og de stigende energipriser, hvor Rusland åbenbart bør sælge gas til under verdensmarkedspris, selv om regeringen selv har opsagt en aftale med Rusland om faste priser på gasleverancer. Og inflationen er nok også forårsaget dels af en centralbank, som lytter for meget til regeringen, dels at der – som i resten af den vestlige verden – er pumpet enorme summer ud i økonomien som følge af Corona-pandemien.

Oven i skattereformen prøver regeringen at stryge bilejerne med hårene, for PiS vælgere har alle sammen en bil og reagerer allergisk på højere benzinpriser. I første omgang satte man i december punktafgiften ned, hvilket obligatorisk skal reklameres ved kassen på benzinstationerne. Punktafgiften på benzin udgør dog fortsat 1,413 zloty/liter (lidt over to kroner), og kunne således reduceres yderligere. I stedet har regeringen valgt et nyt ”inflationsskjold” – 0% moms på fødevarer og 8% moms på brændstof fra 1. februar og 5-6 måneder frem.

Her skal så indhentes tilladelse fra EU-kommissionen, som måske accepterer 0-satsen på fødevarer (EU minimum er 5%), mens accept af 8% på brændstof er mere tvivlsom (her er minimum 15%). Nu er aben så hos EU, som – hvis de ikke godkender ansøgningen – vil blive beskyldt for at forhindre polakkerne i at få billigere mad og benzin. Og hvis de ikke godkender ansøgningen, kan det ikke udelukkes, at Polen alligevel gennemfører nedsættelserne. Det vil være en vindersag for regeringen, som vil komme i endnu en konflikt med EU, der uden tvivl vil give folkelig opbakning.

Share This