Ikke-reform gennemført af Sejmen

Det polske parlament Sejm Foto: Ota Tiefenböck

Af Michael Hardenfelt

Polen: Det polske Underhus, Sejmen, har i dag endeligt godkendt en ny lov om Højesteret. Alle ændringer fra Overhuset, Senatet, blev afvist. Loven skal stadig godkendes af præsidenten, men det er en ren formalitet. Der bliver under ingen omstændigheder nedlagt veto. Den er vedtaget. Senatets ændringer ville have gjort loven acceptabel – om end ikke ideel. Men den ville have rettet Polen så meget i retning af et retssamfund, at man kunne have accepteret den gode vilje.

Den nuværende lovændring ændrer imidlertid nøjagtigt ingenting. Disciplinærkammeret får navneændring til Kammer for professionelt ansvar, og præsidenten får ansvar for at udnævne de nye medlemmer af dette kammer. De gamle dommere fra Disciplinærkammeret får sæde i Højesteret, og der er ikke nogen tegn på, at en lang række suspenderede dommere fra de almindelige domstole får lov til at vende tilbage. De grundlæggende krav fra EU-kommissionen har været, at de suspendere dommere får lov at vende tilbage, at Disciplinærkammeret bliver nedlagt og at man ophører med at forfølge dommere på baggrund af deres domme eller holdninger.

Udbetalingen af penge fra EU’s enorme genopretningsfond er betinget af opfyldelsen af disse krav – i hvert fald formelt. EU-formanden står stadig fast på dette, men en stor det af EU-parlamentet stoler ikke på hende, og i går blev kommissionen grillet i parlamentet for at godkende Polens genopbygningsplan (efter Corona, hvis nogen har glemt, hvorfor Europa skal genopbygges). Mange stoler heller ikke på forsikringerne om, at der ikke bliver udbetalt penge, før betingelserne er opfyldt, og EU-parlamentets debat skal nok her ses som en advarsel.

Men – kommissionen er træt og vil videre, selv om der er folk, der tror på forsikringerne om at udbetalingerne kræver opfyldelse af de grundlæggende krav. Foreløbig betaler Polen fortsat 1 million euro dagligt for manglende opfyldelse af kravene, og dette kan kun ophæves af EU-domstolen. Premierminister Morawiecki gjorde i dag i parlamentet klart, hvem der er ansvarlig, hvis Polen ikke modtager penge fra Genopretningsfonden – oppositionen og Tusk, som er købt af Tyskland. Samtidigt begyndte formanden for Regeringspartiet, Jaroslaw Kaczynski, på ny at kræve krigsskadeserstatning fra Tyskland for 2. Verdenskrig. Den polske regering vil utvivlsomt gerne have fat i midlerne, som muligvis vil sikre genvalg ved næste års parlamentsvalg, men sker det ikke … så er oppositionen ansvarlig. Det står tydeligt, og anklagerne for antipolsk virksomhed er alvorlige, og slutter muligvis ikke med politiske beskyldninger.

Share This