Ad

Hvem taler i øst og vest? Vest eller Øst?

Af Ota Tiefenböck

Debat: Det er ganske iøjnefaldende, hvor forskellige mediernes dækning og ledere om Polen og Ungarn er alt efter om det er medierne i vest eller i øst, der bringer dem. Det har jeg endnu engang konstateret, da jeg købte ugens udgave af det tjekkiske magasin Reflex.

Mens danske og vestlige medier nærmest kører på automatpilot i deres dækning af Polen og Ungarn, er der langt mere mangfoldig dækning af de to lande i den østlige del af Europa. Nogle medier er kritiske overfor udviklingen i Polen og Ungarn, andre, og formentlig en overvejende del af medierne, giver udtryk for, at Polen og Ungarn bliver udsat for en hetz samt at Bruxelles blander sig i noget, EU ikke skal blande sig i. Det er også tilfældet i denne uges leder i magasinet Reflex skrevet af magasinets chefredaktør Marek Stonis.

Lederen har en overskrift: Forsvar af Polen, forsvar af Ungarn. Stonis henviser i teksten til den tjekkiske eurokommissær Vera Jourova, som på “Bruxelles-vis er forarget over demokratiets tilstand i Polen og Ungarn”. Jourova kritiserer bl.a. den polske retsreform, som angiveligt er i strid med europæiske værdier, skriver Stonis.

“Polen har efter Tyskland det største antal dommere per indbygger i EU med tilsvarende udgifter på statsbudgettet og samtidig, ganske paradoksalt, har en ulidelig lang ventetid ved behandling af sagerne. Blandt de polske dommere sidder fortsat et ganske stort antal dommere, som deltog i justits-svinerierne, som det tidligere kommunistiske system udsatte mennesker, der bekæmpede kommunismen for, skriver Stonis og fortsætter. 

“Nu har Bruxelles fundet en ny sag: EU vil ikke udbetale økonomisk støtte til byer, som har erklæret sig selv for LGBT fri zone i protest imod mangekønsideologien. Det sker samtidig med, at EU har sendt milliarder euro afsted til Tyrkiet, altså et land som i sin helhed er en kæmpemæssig LGBT fri zone.”

Stonis beskriver sin undren over situationen og går i sin leder videre til Ungarn.

“Viktor Orbán, som i 1988 forsøgte at sige undskyld til Tjekkoslovakiet for Ungarns deltagelse i Warszawapagtens invasion i 1968, beskytter i dag den ungarske og hele EU`s grænse mod invasion af hundredetusinder illegale migranter. For det bliver han af Bruxelles og af den tjekkiske eurokommissær kritiseret og truet med, at Ungarn får frataget landets stemmeret.”

Forskellige holdninger til Polen og Ungarn er ikke de eneste emner, hvor holdningerne i Øst og Vest er forskellige. Holdningerne til de seneste diskussioner om BLM, nye navne for diverse produkter, kønsdebatten, migration og meget andet er generelt meget forskellige i Øst end i Vest.

Mens man i Øst- og Centraleuropa ser tiltag og debat om disse emner, som en stigende kontrol og indførelse af neomarxisme og dermed en uundgåelig begrænsning af den personlige frihed, ser man i de vesteuropæiske lande øst- og centraleuropæere som national konservative reaktionære, som skal tvinges til at indtage “de rette værdier”.

Er landene i Øst- og Centraleuropa i besiddelse af sjette sans for hvad der kan føre til en mistet frihed og truet demokrati, og er vesteuropæere så arrogante og forkælede, at de ikke kan følge andres tankegang? Eller blot indrømme, at andre også kan have ret og have en idé om den samfundsmæssige og politiske udvikling?

Eller er det øst- og centraleuropæere, der er så stokkonservative og kikset og ikke vil give afkald på deres gammeldags værdier. Er det i virkeligheden dem, der bremser den rette samfundsmæssige udvikling?

Svaret afhænger formentlig af øjnene, der ser. Hvilke tanker har du gjort dig?

Reflex er et af Tjekkiets mest læste magasiner med et læsertal på knap 300.000.

Kommentarer

Tagged with