Hvad står der i aftalen fra Minsk? Læs her:

Et møde mellem repræsentanter for Rusland, Ukraine, Tyskland og Frankrig i Milano i oktober 2014 Foto: Kremlin

Et møde mellem repræsentanter for Rusland, Ukraine, Tyskland og Frankrig i Milano i oktober 2014 Foto: Kremli

Ukraine: Den tyske kansler Angela Merkel og præsidenterne Vladimir Putin, Francois Hollande og Petro Porosjenko indgik torsdag den 12. februar i Minsk en aftale, hvis formål er at løse den ukrainske krise. Her er aftalens hovedpunkter:

 • En øjeblikkelig og fuld våbenhvile i Donetsk og Luhansk områderne og dennes strikte gyldighed begyndende den 15. februar fra 00:00 Kijev tid
 • Begge siders tilbagetrækning af alle tunge våben til sådan en afstand, at der blive dannet en sikkerhedszone på mindst 50 kilometer for artilleri systemer kaliber 100mm og mere, og sikkerhedszone på 70 kilometer for missilsystemer og 140 kilometer for missilsystemer Tornado-S, Uragan, Smerts og Totjka. For ukraineske enheder fra den nuværende kontaktlinie, og for væbnede styrker fra Donetsk og Luhansk fra kontaktlinien aftalt ved Minsk memorandum den 19. september 2014
 • Tilbagetrækning af tunge våben skal begynde senest dagen efter våbenhvilen træder i kraft og skal være afsluttet senest 14 dage senere.
 • Sikre at OSCE kan føre tilsyn med våbenhvilen.
 • Første dag efter tilbagetrækningen af tunge våben begynde dialog om mulighederne for at afholde lokalvalg i overensstemmelse med ukrainsk lov og loven om den midlertidige særlig status for Donetsk og Luhansk, og om fremtidig status af disse områder. I løbet af 30 dage efter et dokument er blevet underskrevet, skal det ukrainske parlament vedtage en resolution, som definerer territoriet, som vil blive underlagt en særlig selvbestemmelseslov.
 • Vedtage en lov, som sikrer benådning og amnesti som forbyder strafforfølgelse af personer i forbindelse med begivenhederne i Donetsk og Luhansk områder.
 • Sikre løsladelsen og fængebytte af alle fanger og gidsler i princippet “alle for alle”.
 • Sikre mulighed for levering af humanitærhjælp på bagrund af international lovgivning.
 • Definere og genetablere sociale og økonomiske forbindelser, såsom udbetaling af pensioner m.m. Ukraine genetablerer et banksystem i områderne, som er blevet ramt af konflikten.
 • Genetablere ukrainsk kontrol over statsgrænsen i konfliktområderne. Denne skal være påbegyndt senest første dag efter lokalvalget og afsluttet efter den fulde politiske regulation i området, senest ved udgangen af 2015.
 • Alle fremmede styrker og individuelle skal forlade Ukraine, og alle bevæbnede grupper afvæbnes.
 • Den ukrainske forfatning skal reformeres. Den nye forfatning, hvis hovedindhold skal være decentralisering med henblik på Donetsk og Luhansk, skal være udarbejdet sammen med repræsentanterne for disse områder.
 • På baggrund af den ukrainske lov om ”midlertidig status af selvbestemmelse for Donetsk og Luhansk” skal det kommende lokalvalg afholdes og diskuteres sammen med disse områders repræsentanter. Valget skal afholdes under overvågning af OSCE.
 • Forstærke kontaktgruppens aktiviteter med det formål at indføre Minsk-aftalen
Share This