Hård tysk kritik af Polen for håndtering af miljøkatastrofe

Oder floden i Opole Foto: Wlodek k1

Af Michael Skovgaard

Polen: Mængden af døde fisk i floden Oder mellem Polen og Tyskland betegnes nu som en „århundredets“ miljøkatastrofe. Polen bliver skarpt kritiseret af den tyske regering i delstaten Brandenburg for ikke at have underrettet relevante myndigheder – det skriver flere lokale tyske medier.

Mens myndigheder og frivillige skovler tonsvis af døde fisk op i en ubærlig stank på en 80 kilometer lang strækning i nationalparken Unteres Odertal, er der stærk kritik af Polen fra tysk side. Ifølge flere meldinger havde Polen kendskab til udslippet og de døde fisk allerede i juli, men noget er åbenbart gået helt galt i det videre forløb. Allerede tirsdag fandt Tyskland døde fisk ved Frankfurt an der Oder, og siden er omfanget eskaleret, uden at Polen har underrettet de tyske myndigheder. Iagttagere på den tyske side observerer, at det ikke kun handler om døde fisk, men at fugle som storke, hejrer og skarver ved den polske bred i stor stil æder de døde fisk, og dermed spredes giften i hele fødekæden og økosystemet.  

Polens regeringschef Morawiecki har beklaget, at han ikke tidligere blev informeret, og de ansvarlige ledere af miljøtilsynet er blevet afskediget. Samtidig er der blevet udlovet en dusør på en million zloty (ca. 1,6 million kroner) for oplysninger, der kan føre til opklaring af giftudslippet.

De tyske miljømyndigheder er ude med skarp kritik af Polen for manglende varsling og kommunikation, og det antydes, at Polen bevidst har forsøgt at dække over katastrofens reelle omfang, som ikke stod helt klart i starten. Eller også har de polske myndigheder simpelthen ikke anet, hvad der reelt var under opsejling.

Noget tyder på, at udslippet kan spores tilbage tilbage til omegnen af Wroclaw. Måske fra en papirfabrik ved Opole, men intet er officielt bekræftet. Det står heller ikke klart, hvad der har forårsaget fiskedøden. Der er målt store mængder af kviksølv, men det er ikke dødsårsagen. Der er også målt store koncentrationer af salt i vandet, hvilket kan være årsagen, men indtil videre afventer man laboratorieundersøgelser.

Et udslip er måske ikke årsagen. Tyske miljøeksperter hælder til den teori, at opgravning af store mængder jord på den polske bred for at udvide floden kan have blotlagt jordlag med gamle giftdepoter, hvilket kan være årsagen til den voldsomme forurening.

Katastrofens videre forløb og omfang afhænger af vind- og strømforhold. Giften kan ledes videre ud i Østersøen, og ferieøen Usedom kan blive ramt af  fiskedød og badeforbud.

Indtil videre er der nedsat en fælles polsk-tysk ekspertgruppe til at opklare katastrofen og bedømme det endelige omfang. Man anslår, at der vil gå mange år, før naturen og nationalparken er genoprettet – hvis det overhovedet er muligt.

Share This