Georgien og Ukraine taler sammen, men ikke meget mere end det

Georgisk flag Foto: Frank Miller

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Georgien/Ukraine: Det gamle strategiske samarbejde mellem Georgien og Ukraine har iflg. ”Emerging Europe” (13.8.2021) oplevet lidt af en genoplivning (”revival”), dog mest på symbolsk plan.

For 30 år siden, lige efter Sovjetunionens undergang, forsøgte begge lande at gennemføre reformer og udvide samarbejdet inden for rammerne af GUAM, Organisationen for Demokrati og Økonomisk Udvikling. Både Ukraine og Georgien forholdt sig på det tidspunkt skeptisk over for SNG, den samarbejdsorganisation der havde Rusland som drivende kraft.

Både Georgien og Ukraine oplevede derefter deres ”farvede revolutioner”, Georgien i 2003 og Ukraine i 2004. Det forværrede forhold til Rusland gjorde samarbejdet mellem Georgien og Ukraine blot endnu tættere. Begge lande ønskede at komme nærmere EU og NATO, det euro-atlantiske samarbejde. Men snart blev forholdet mellem Georgien og Ukraine mere komplekst, ja forværret. Den nu forhenværende. leder af Georgien Mikheil Saakashvili kom til at indtage hovedrollen.

Saakashvili blev i 2013 tvunget til at flygte fra Georgien for at undgå retsforfølgelse. Saakashvili blev fra regeringens side også beskyldt for alvorlige fejl, da han startede krigen og dermed den politiske krise i landet i 2008. In absentia blev han idømt 3 ½ års fængsel for embedsmisbrug.

I 2015 blev Saakashvili tildelt ukrainsk statsborgerskab på foranledning af Ukraines daværende præsident Petro Porosjenko. Han mente at kunne bruge Saakshvili til at sikre en hurtigere gennemførelse af de økonomiske og politiske reformer. Senere blev han regional guvernør i den vigtige Sortehavsby Odessa. Men forholdet mellem de to blev forværret og Saakashvili frataget guvernørposten.

Fra Ukraine forsøgte Saakashvili som (fortsat) leder af oppositionsbevægelsen Forenede Nationale Bevægelse at påvirke georgisk indenrigspolitik. Det kom så langt, at Porosjenko fratog Saakashvili hans ukrainske pas. Med andre ord blev Saakashvili statsløs. Forholdet mellem Georgien og Ukraine nåede et nyt nulpunkt i 2020, da Ukraines dengang nyvalgte præsident Volodymyr Zelenskyj gav Saakashvili det ukrainske statsborgerskab tilbage og udnævnte ham til formand for exekutivkomiteen for Ukraines Nationale Råd for Reformer.

Det skabte igen stor harme og utilfredshed hos Georgiens Drøm, Georgiens regeringsparti. I maj 2020 hjemkaldte Georgien sin ambassadør i Kiev i protest. Georgien har også indtaget et ”lunkent” forhold til oprøret i Ukraine i 2013-2014 (”Maidan”) og forfulgt en mere pragmatisk linje i forhold til Rusland. 

I april måned i år blev forholdet mellem Georgien og Ukraine noget mindre anspændt. I hvert fald fik Georgien igen en ambassadør i Ukraine. Zelenskyj tog i juli del i en international konference i Georgien, hvor også EU deltog. Men da han aflagde besøg i udbryderprovinsen Abkhasien var det uden officiel georgisk ledsagelse. Georgien tog heller ikke del i et møde mellem Ukraine og de europæiske lande, fx Polen og de baltiske lande, der er imod Nord Stream II gasprojektet. Kort sagt, ”genoplivelsen” af relationerne mellem Georgien og Ukraine har mest af alt symbolsk karakter og det til trods for begge landes fælles ønske om medlemskab af EU og NATO. De to lande taler sammen, men ikke meget mere end det.

Share This