Genopbygning af Ukraine kommer til at koste USA og EU dyrt

Foto: Donetsk R

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Ukraine: Krigen i Ukraine koster dyrt. Forhandlinger om fred er der ikke udsigt til. Ikke desto mindre fremlagde regeringen i Kiev i juli en plan for genopbygning af landet. Og arbejdet er fortsat siden. Planen vurderes i en analyse fra Institut for International Økonomi i Wien (WIIW) november 2022.

Positivt, siges det, er, at der lægges op til forbedringer institutionelt, begrænse oligarkernes magt og styrke tilpasningen til EU. Udgifterne til genopbygning er iflg. WIIW sat for højt, til 500 mia. dollar. Et mere realistisk tal er 410 mia. WIIW mener også, at Ukraine overvurderer vækstpotentialet. I den forbindelse inddrager WIIW erfaringerne fra Balkan efter krigen. Meget afhænger af samspillet mellem den finansielle sektor og industrien. Et problem er, at der satses på decentralisering.

I genopbygningsfasen må hovedparten af arbejdet nødvendigvis ske på nationalt niveau, I planen lægges der også for stor vægt på landbruget og metalindustrien. De forskellige elementer i planen må koordineres hensigtsmæssigt. I planen lægges der op til skattelettelser for at få fremmet væksten, men det er urealistisk set i lyset af de gigantiske udgifter der forestår efter, at freden er blevet vundet. 

Genopbygning kræver omfattende bistand fra EU og USA. Joe Biden kan måske få problemer med at få bevillingerne hertil igennem i kongressen. Der var planlagt et møde til afholdelse i Lviv den 25. november mellem EU Kommissionen og regeringen i Kiev, men det er udsat på grund af sikkerhedssituationen.

Kommissionen har foreslået en økonomisk hjælpepakke til Ukraine for 2023 på samlet 18 mia. euro., med ubetaling på 1.5 mia. hver måned. Vedtagelsen kræver enstemmighed. Ungarn har truet med veto, hvis EU ikke udbetaler de 7.5 mia. euro, som Ungarn har krav på i støtte fra EU’s særlige fond for genopbygning efter COVID-19 pandemien, og har desuden helt afvist et fælles lån i den størrelse. Spørgsmålet bliver måske løst på et møde mellem EU’s finansministre i december.

Den ungarske regering har, som omtalt tidligere i mreast.dk, fremlagt lovforslag om reformer på retsområdet. Det vil måske løse problemerne også med at skaffe penge til Ukraine. Lige nu er udmeldingerne ret optimistiske i Bruxelles og Budapest. 

Share This