Gasreserverne er ”bekymrende lave”, lyder det fra den tyske regering

Illustrationsfoto: Dreamstime

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Tyskland/Rusland: Tysklands gasreserver er ”bekymrende lave”. Sådan lød budskabet fra den tyske regering onsdag (gengivet i bl.a. ”euroneews” 9.2.2022). Diskussionen har taget yderligere fart efter den militære eskalation i Ukraine og presset på den tyske regering for at opgive Nord Stream 2 gasprojektet. Gasreserverne er ifl. ministeriet for økologi og klima nu helt ned på 35-36 pct. af behovet, et fald fra 80 pct. over få år. Det rækker kun til at dække behovet i 7 dage under høje frostgrader.

I dag kommer en stor del af gassen via Ukraine. Transit via Ukraine er udsat selv uden regulær krig mellem Rusland og Ukraine. Nord Stream 2 har været udsat af flere årsager og ikke kun af politiske årsager, senest grundet kravene til certificering. Selskabet skal operere fra Tyskland, og det tager tid at få kravet gennemført. Nord Stream 2 var ellers klar til brug allerede i sommeren 2021.

Ukraine, Polen og de baltiske lande har, støttet af USA, forlangt Nord Stream 2 projektet standset her og nu, før en mulig regulær krig mellem Rusland og Ukraine. Emnet har været drøftet løbende, senest under Olaf Scholtz’ nylige besøg i USA. De tyske udmeldinger er uklare. Det har naturligt nok vakt utilfredshed, at USA har importeret mere kul fra Rusland for at dække behovet. Og vil USA afskrive at importere mere olie og uran fra Rusland for at dække behovet. Næppe. Og hvor sikre kan Europa være på ekstra gasleverancer (LNG) fra USA, skulle det komme til regulær krig i Ukraine?

Som bekendt er priserne på energi vokset mærkbart over det sidste år, iflg. Eurostat var de i januar 28.6 pct. højere end året før. Rusland har før øvrigt sendt afbud til årets sikkerhedskonference i München, som afholdes 18.-20. februar, hvor spørgsmålet om Ukraine og den globale energisituation helt givet vil være placeret højt på dagsordenen. Traditionelt er München konferencen en vigtig for dialogen på tværs af det nye jerntæppe der har sænket sig over Europa.

Share This