Ad

Går Putin snart på pension?

Vladimir Putin Foto- Mil.ru

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Rusland: Med forfatningsændringen fik Vladimir Putin mulighed for at beholde præsidentposten i mange år efter 2024. Måske det slet ikke bliver aktuelt, måske får vi en uventet tilbagetrækning. Putin har det med af og til at forsvinde fra rampelyset for så at dukke op igen. Det fører til rygtedannelser. Kremls talsmand Dmitri Peskov siger iflg. ITAR-TASS (28.11.20) lidt uldent, at Putin vil komme med sin årlige tale til nationen, men måske først efter nytår. Datoen kender vi ikke.

Den russiske politolog Valeri Soloviev har tidligere forudsat hans snarlige afgang. At det sker denne gang er ikke sikkert, men ikke utænkeligt, mener en del iagttagere. I hvert fald lægges der nu i lovgivningen op til at sikre Putin en fredelig pensionisttilværelse, skulle det komme så vidt. Iflg. et forslag der er til behandling i Dumaen er der tale om en dobbelt immunitet (straffrihed), gældende for både Putin og Medvedjev. Det betyder, at de efter deres afgang ikke vil kunne blive gjort retsligt ansvarlige for handlinger udført i deres embedsperioder, fx via afhøring, fængsling, konfiskation af formuer etc.

Dette kan i princippet blive ændret, dog kun efter en yderst besværlig procedure, med kendelser fra forfatningsdomstolen og Højesteret og støtte fra 2/3 i begge parlamentets kamre. Det regnes for umuligt. At lovforslaget er fremsat, skyldes uden tvivl, at Putin ikke kan bruge samme procedure, som dengang han selv kom til magten, at udpege sin efterfølger selv og sikre at vedkommende bliver valgt. Den model er kaldt ”Kazachstan-modellen”, som sikrer en fredelig, styret overgang. Den er ikke demokratisk, men kan være det mindst dårlige alternativ. Kaos og hævnakter oplever vi ofte i lande, der aldrig har haft traditioner for fredelig og demokratiske lederskift. Om vi efter Putins mulige afgang kommer til at opleve ”putinisme uden Putin”, får vi at se.