G-7 mødet, mere støtte til Ukraine

Illustrationsfoto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Ukraine: På deres møde denne uge bevilgede G-7 landene ekstra 50 mia. dollar i lån til Ukraine. Der er tale om en provisorisk, dvs. en foreløbig aftale. De tekniske detaljer vil formentlig først på plads sidst på året, og de er ikke lette at løse, skriver internationale medier. Skal pengene fx indbetales i forhold til landenes BNP eller efter, hvor mange russiske aktiver, hvert enkelt land har? Kun renterne fra de russiske aktiver konfiskeres. De 300 mia. dollar fastfrosne aktiver bliver ikke berørt, de er indtil videre “immobiliserede”. Aftalen ska godkendes i hvert enkelt land for at træde i kraft.

3 mia. dollar om året hentes fra afkast på russiske aktiver, der indtil videre er fastfrosset i vestlige banker. De 3 mia. dollar vil gå til betaling af renterne på det optagne lån på i alt. 50 mia. Der er tale om en fleksibel fremgangsmåde med indbetalinger også fra hvert enkelt land ud over den fælles låne-optagelse. Nogle lande vil bruge pengene til at støtte Ukraine militært, andre vil kunne give penge til genopbygningen. Der er til formålet oprettet en ny “Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine”. USA bevilgede i maj måned og først efter et længere tovtrækkeri i Kongreesen 61 mia. i miltær hjælp.

Som omtalt i mreast vil Ukraine fra sidst i juni begynde forhandlinger om optagelse i EU. Iflg. Den belgiske tænketank Bruegel vil optagelse af Ukraine, under de gældende regler, koste EU budgettet op mod 146 mia. dollar, hvortil kommer 93 mia. ekstra via EU’s landbrugsordninger (CAP).  Genopbygningen af Ukraine vil koste mindst 500 mia. dollar. Ud over beslaglæggelse af renter agter G-7 at indføre nye sanktioner mod Rusland. De vil i særlig grad være rettet mod den russiske finanssektor.

G-7 landene er Canada,  Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien og USA. Frankrig, USA og Storbritannien står over for nyvalg til parlamentet. Det vil kunne gøre det sværere at få nye støttepakker til Ukraine vedtaget i Frankrig og i USA. Valget til Europa-Parlamentet gav højrepartier medvind i flere lande. Italiens Meloni og Frankrigs le Pen har dog et stykke  “blødgjort” deres Ukraine-politik og mest satset på at begrænse indvandringen.

Share This