Ad

Forslag om nedsat EU støtte til Centraleuropa skaber vrede i Polen

Illustrationsfoto: Stevy 76

Polen: Europa Kommissionens forslag til EUs samlede budget skaber vrede i Polen. EU planlægger at flytte økonomisk støtte svarende til 30 milliarder euro væk fra Centraleuropa og i stedet bruge pengene på Sydeuropa. Men hvor meget mister Polen i støtte fra EU? Den 2. maj offentliggjorde Kommissionen sin overordnede plan for budgettet for perioden 2021 til 2027, detaljerne blev præsenteret mere konkret i denne uge, skriver det polske dagblad Gazeta Wyborcza.

Det vil primært dreje sig om udbetalingerne fra EU’s forskellige fonde, frem for alt kohæsionsfondene, og landbrugsstøtten. I årene 2014-20 Polen modtager 83.9 mia. euro fra EU’s fonde omregnet i 2018 priser. Hvis betalingerne fra 2021 sker efter uændrede principper vil Polen i næste budgetperiode modtage 75.1 mia., skriver Tomasz Bielecki. Det svarer stort set til 10 pct. beskæring.

Kommissionen planlægger at give plads til andre nye opgaver, fx øget grænsebevogtning. Men sådan behøver det ikke at gå. Kommissionen overvejer at gå over til den såkaldte “Berlin-model”, hvor regionerne i EU er opdelt i tre grupper målt efter BNP pr. indbygger. Det vil for Polen betyde en beskæring på 23 pct. fra de nuværende 84 mia. ned til 64.4 mia. euro. I den variant vil især Italien opnå fordele, en stigning på 20 pct.

En anden mulighed er den “lineære model”, hvor penge udbetales efter BNP og uden opdeling af EU’s regioner i de tre grupper sådan som i “Berlin-modellen”. Det vil imidlertid også indebære en beskæring af støtten til Polen på 23 pct. Sidste mulighed, skriver avisen, er den såkaldte “slovakiske model”, der støttes af Visegrad-landene. Den bevarer støtteniveauet for de centraleuropæiske lande, for eksempelvis Ungarn vil reduktionen i det tilfælde være 13 pct. og ikke 25 pct. som i “Berlin-modellen” og den “lineære” model, og det samme vil gælde også for Polen.

Måske der i det kommende budget vil blive sat et loft over, hvor stor reduktionen i EU-støtten skal kunne være for hvert enkelt medlemsland. Det øger kompromismulighederne. Forhandlingerne om EU’s budget bliver meget hårde og langstrakte, vil uden tvivl strække sig et godt stykke ind i året 2019.

Uanset om forslaget skulle ende at blive vedtaget den foreslåede Berlin-model, vil Polen fortsat være den største modtager af EUs støtte, foran Italien. Polens Europa minister Konrad Szymanski sagde tidligere i maj, at Polen under ingen omstændigheder vil acceptere “revolutionære” beskæringer af EU budgettet. ota + søren.riishøj