Forholdet mellem Rusland og Armenien – historie, geopolitik og bevæggrunde

Frihedspladsen i Jerevan, Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Rusland/Armenien: Forholdet mellem Rusland og Armenien har dybe historiske rødder, Armenien blev en del af Rusland i 1828. Det skriver Harutyun Grigoryan i det tyske ”Russland-analysen”.

For Rusland har Armenien stor geostrategisk betydning og for Armenien drejer de tætte forbindelser mellem Rusland og Armenien sig om opnå støtte til bevogtning af landets ydre grænser og landets sikkerhed generelt. Uanset meningsforskelle og uanset tabet af supermagtsstatus er Rusland og Armenien stadig nært forbundne.

I april 1992, nogle måneder efter opløsningen af Sovjetunionen indgik Rusland og Armenien diplomatiske forbindelser. Omtrent samtidig gik Armenien med i den russisk-dominerede kollektive sikkerhedstraktat (CSO) og accepterede russisk militær tilstedeværelse på armensk grund. Armenien deltog fra start aktivt i SNG-samarbejdet. Armeniens konflikt med Aserbajdan om Naghorno Karabach øger kun afhængigheden af Rusland.

Rusland prøver at mægle og sælger også, til Armeniens utilfredshed, våben til Adserbajdan. Krigene i Tjetenien og Georgien fik alvorlige følger også for Armenien. I 1997 og 2000 blev samarbejdet mellem Armenien og Rusland udbygget gennem indgåelse af mere end 300 nye samarbejdsaftaler inden for områder som infrastruktur og gas, olie og atomkraft. Alene fra maj 2018 og frem til begyndelsen af 2019 holdt ministerpræsident Nikola Paschinjan og Putin otte møder.

Russisk er første fremmedsprog i Armenien. Over en million fra Armenien bor i Rusland. Senere kom Armenien med den eurasiske toldunion, senere omdøbt til Den Eurasiske Økonomiske Union. I 2017 udgjorde den samlede handel de to lande imellem 1.75 mia. dollar.

Det nære samarbejde med Rusland skal, som det formuleres officielt, underbygge Armeniens suverænitet ved at Rusland sikrer kontrollen med den 310 lange grænse til Tyrkiet, herunder passerkontrollen. Den opgave kan Armenien ikke klare på egen hånd. Forholdet mellem Armenien og Tyrkiet er stadig meget anstrengt på grund af den stadig uløste historiestrid om massakren på tyrkere under 1. verdenskrig.

Armenien er det eneste land i det tidligere Sovjetunionen, der er tro over for Rusland, også efter oprøret og regeringsskiftet i 2018. Andre SNG-lande forfølger en to-vektor-politik, at balancere mellem Rusland og Vesten. Kun Ukraine er på regulær krigsfod med Rusland.

Share This