Fødselsrater i det ”ny” og det ”gamle” Europa

Europa

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

EU: Fertiliteten, antallet af fødsler pr. kvinde, har været konstant faldende i Europa, i gennemsnit ned til 1.59 i 2017 eller væsentligt under det tal, 2.1, der er nødvendigt for at retholde indbyggertallet uændret. Det oplyser Eurostat. 

I 2017 blev der i alt født 5.075 mio. børn i Europa, 73.000 under niveauet i 2016. De endelige tal for 2018 er ikke offentliggjort. Højest i 2017 var fødselstallet pr. kvinde i Frankrig (1.9). Forklaringen kan være den børnevenlige franske familiepolitik, gratis førskoleordninger samt skattelettelser og tilskud til børnefamilier, svarende til mellem 5 og 7 pct. af landets BNP.

Fødselstallet er ikke specielt højt blandt indvandrere fra de tidligere franske kolonier. Fødselstallet i Frankrig er størst blandt de rigeste og de fattigste, lavere blandt kvinder i middelklassen Storbritannien, Irland, Sverige og Danmark følger efter Frankrig, her er niveauet omkring 1.75 børn pr. kvinde. Væsentlig lavere er niveauet i de sydeuropæiske lande, som fremgår af statistikken neden for er niveauet på mellem 1.30 og 1.40 pr. kvinde.

Blandt de central- og østeuropæiske lande ligger Tjekkiet højst (1.69), højere end Tyskland (1.57).  Iflg. en analyse i det polske ”Gazeta Wyborcza” kan de patriarkalske familieforhold, herunder mændenes i gennemsnit lave engagement i hjemmet være med til at forklare de meget lave fødselstal i de katolske sydeuropæiske lande. Samme faktorer kan også være med til at forklare det lave niveau i Polen, 1.48 børn pr. kvinde i 2017. Antallet af fødsler steg i Polen i 2017, men er efter de foreløbige opgørelser dalet igen i 2018, fra 403.000 ned til 388.000. Så regeringens erklærede pro-familiepolitik har ikke hjulpet ret meget. Det samme gælder i Viktor Orbán’s Ungarn. Fødselstallet i 2017 var i Polen særlig højt for kvinder mellem 30 og 34 år, i netop den aldersgruppe var der i 2017 mange kvinder på grund af høje fødselstal for 30 år siden. Generelt for Europa gælder, at gennemsnitsalderen for at få det første barn er stigende, i 2017 var den 29.1 år, i 2013 var den 28.7 år.

Fødsler pr. kvinde (fertilitet) i udvalgte europæiske lande, 2017

Frankrig:               1.90                               Polen:                       1.48

Belgien:                 1.65                              Tjekkiet:                   1.69

Storbritannien:       1.74                              Ungarn:                    1.54

Irland:                    1.77                               Kroatien:                  1.42

Sverige:                  1.78                              Rumænien:               1.71

Danmark:               1.75                               Bulgarien:                1.56

Italien:                    1.32                               Estland:                    1.59

Spanien:                 1.31                                Letland:                   1.69

Grækenland:          1.35                                Litauen:                    1.63

Kilde: Eurostat

Share This