Ad

Her er Europas kort over grønt landbrug. Hvor er Danmark?

EU: Det danske landbrug er langt bagud målt i økologisk produktion. Det viser en opgørelse fra Eurostat, som viser, at kun 10,9 procent af det danske landbrug er økologisk.

Det er langt mindre end i nabolandet Sverige, hvor økologisk landbrug udgør hele 20,4 procent, Østrig hvor økologisk landbrug står for 25,3 procent, men også langt mindre end i lande, “vi normalt ikke plejer at sammenligne os med”, Estland 22,3 procent eller Tjekkiet 15,2 procent.

Danmark er dog på den gode side af EU gennemsnittet som udgør 8,5 procent. ota