Her er Europas kort over grønt landbrug. Hvor er Danmark?

EU: Det danske landbrug er langt bagud målt i økologisk produktion. Det viser en opgørelse fra Eurostat, som viser, at kun 10,9 procent af det danske landbrug er økologisk.

Det er langt mindre end i nabolandet Sverige, hvor økologisk landbrug udgør hele 20,4 procent, Østrig hvor økologisk landbrug står for 25,3 procent, men også langt mindre end i lande, “vi normalt ikke plejer at sammenligne os med”, Estland 22,3 procent eller Tjekkiet 15,2 procent.

Danmark er dog på den gode side af EU gennemsnittet som udgør 8,5 procent. ota

Share This