EU stiller krav om de-oligarkisering i Georgien

Bidzina Ivanisjvili Foto- Saeima

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Georgien: Georgien skal indføre nye love om de-oligarkisering. Det er et af 12 krav, EU har opstillet for at Georgien kan opnå status som EU kandidatland. Det bliver endeligt afgjort næste år. EU selv har ikke sagt præcist, hvordan de-oligarkiseringen skal formuleres i lovgivningen.

Lige nu er forskellige forslag til debat i det georgiske parlament. Og debatten går ikke stille af, for begrebet de-oligarkisering defineres forskelligt. For mange i Georgien har det at være oligark været forbundet med personen Bidzina Ivanisjvili, grundlæggeren af det regerende parti Georgiens Drøm og tidligere regeringsleder. Den henvisning er et godt stykke godkendt i Bruxelles. Europaparlamentet henviste i en resolution fra sommer 2021 til Ivanisjvili som oligark.

Ivasjnivili er milliardær og Georgiens rigeste mand. Han siger selv, at han solgte sine russiske aktier, da han tiltrådte som ministerpræsident i 2012. Han trak sig fra politik i 2021 men siges bag kulissen at påvirke ministerpræsident Irakli Garibasjvili´s dispositioner. At Ivanisjvili er oligark, afvises af Georgiens Drøm. Regeringen fremsatte sit eget forslag i oktober. Forslaget har været til 1. behandling i parlamentet i november.

Oppositionen afviser forslaget, påstår at Ivasjnivili er landets eneste oligark. Det synspunkt deles ikke af Georgiens Drøm. I lovforslaget defineres en oligark som en person, der besidder en ”betydelig økonomisk og politisk vægt i det offentlige liv”. For at blive kaldt oligark skal fire kriterier være opfyldt: deltagelse i politik, indflydelse over medierne, være engageret i forretninger af væsentlig betydning samt være i besiddelse af aktiver der mindst 1 mio. gange overstiger det, der skønnes at være eksistensminimum. De der klassificeres som oligark må ikke yde støtte til politiske partier og deltage i politik og heller ikke tage del i privatiseringer. Oppositionen mener, at regeringens lovforslag blot har til hensigt at fritage Ivanisjvili, grundlæggeren af Georgiens Drøm, og ramme nuværende og tidligere oppositionspolitikere.. Regeringen mener, at lovforslaget har opbakning i Bruxelles, at det stemmer overens med love i andre lande. 

Share This