EU Parlamentet opfordrer til optagelse af Bulgarien og Rumænien i Schengen

Donau udgør grænsen mellem Rumænien og Bulgarien Foto: Dennis Jarvis

Bulgarien/Rumænien: Europa Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) opfordrer til, at Bulgarien og Rumænien hurtigst muligt bliver optaget i Schengen, skriver internationale medier.

Bulgarien og Rumænien er medlem af EU siden 2007 og har allerede i 2011 opfyldt betingelserne for optagelse i Schengen. Enkelte EU lande har dog blokeret for optagelse i Schengen på grund af en udbredt korruption i de to lande.

”At udskyde fuld optagelse af Bulgarien og Rumænien har negative konsekvenser ikke kun for begge lande, men også for EU som helhed, siger LIBE. ota

Share This