EU Kommissionen indleder en sag mod Polen

Illustrationsfoto: Mtaylor848

EU/Polen: Europa Kommissionen indleder lørdag officielt en sag mod Polen for brud af EU`s lovgivning. Det meddeler Kommissionen på sit website.

Det sker på baggrund af en polsk offentliggørelse af de to kontroversielle, underskrevet af landets præsident Andrzej Duda. Lovene truer ifølge EU uafhængigheden af polske domstole. De nye love, som blev offentliggjort fredag, træder i kraft 14 dage efter offentliggørelsen.

Polen får en måned til at reagere på Kommissionens kritik og kan såfremt landet ikke bringer sagen i orden, risikere sanktioner samt iværksættelse af artikel 7, som vil suspendere Polens stemmeret i EU. Det kræver dog opbakning fra alle EU lande, også fra Ungarn, som på forhånd har afvist at stemme for sanktioner mod Polen.

Europa Kommissionens næstformand Frans Timmermanns glædede sig onsdag over, at Polens præsident Andrzej Duda nedlagde veto mod to af lovene, men mener, at en trussel mod retssikkerheden i Polen fortsat er til stede.

Kommissionen er især bekymret over den polske justitsministers beføjelse til at udnævne og afskedige domstolenes formænd, samt over kønsdiskrimination ved at indføre forskellige grænser for pensionsalder for henholdsvis mandlige dommere (65 år) og kvindelige dommere (60 år). Kommissionen udtrykker derudover en bekymring over, at det fremover skal være op til justitsministeren, hvorvidt han forlænger dommernes mandat efter de når pensionsalderen. ota

Share This