EU foreslår lån på 9 mia. euro til Ukraine – men er det nok?

Illustrationsfoto: Stevy 76

Af Michael Skovgaard

EU/Ukraine: Ifølge Bloomberg foreslår EU et lån på 9 mia. euro til Ukraine. Det skal betales tilbage i løbet af 25 år. Ukraine skal først afdrage efter 10 år, men hvis landet ikke kan, hæfter EU for gælden.

Hvis Ukraine går bankerot, hæfter EU for gælden, som så skal dækkes af EU-landene i fællesskab. Forslaget bliver fremlagt i den kommende uge og kræver godkendelse af samtlige 27 medlemslande i EU.

I samme ombæring har chefen for Den Europæiske Investeringbank (EIB) Werner Hoyer udtalt, at en genopbygning af Ukraine efter en mulig afslutning på krigen vil beløbet sig til 1 billion euro – svarende til 1000 mia. euro eller 7000 mia. danske kroner. EIB ejes af EU-landene i fællesskab.

Den tyske chef for investeringbanken sagde følgende på et pressemøde i Frankfurt: „Jeg har sat beløbet til 1 bio. euro, da jeg har set offentliggjorte tal for Ukraine, som jeg finder helt urealistiske set i lyset af de voldsomme ødelæggelser i i landet.“   

Redaktionel note: Bloomberg skriver „en trillion“. Her skal man være opmærksom på, at på engelsk eller amerikansk er „en trillion“ lig med en billion – altså 1000 milliarder. Det samme med „en billion“ på amerikansk, som svarer til en milliard i Europa.

Share This