EU dropper straf til Ungarn, Polen og Bulgarien

Illustrationsfoto: Mtaylor848

Polen/Ungarn/Bulgarien: Presset på at få EU-Kommissionen til at straffe Ungarn, Polen og Bulgarien for manglende retstatsprincipper er stille og roligt taget af bordet.

Europa-Parlamentet har skrinlagt retssagen mod EU-Kommisionen grundet dennes tøven med at straffe de tre lande. Det skriver Politico og Hungary Today.

Ifølge de to medier ville man tvinge EU-Kommissionen til at iværksætte sanktioner mod de tre lande, fordi deres domstole ikke er uafhængige. Politico skriver dog, at sagen hvilede på et tyndt juridisk grundlag ifølge Europa-Parlamentets egne juridiske eksperter.

EU-Kommissionen afstod i første omgang fra at handle, da man afventede EU-Domstolens afgørelse.

I maj besluttede Europa-Parlamentet dog at droppe sagen, efter Bruxelles havde indledt sagen mod de tre lande. Michael.skovgaard

Share This