Endnu flere amerikanske sanktioner mod Rusland

Udenrigsministeriet i Moskva Foto: Ministry of_Foreign Affairs Russia

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Rusland/USA: I årtier har USA ivrigt benyttet (også) økonomiske sanktioner til at påvirke andre stater i verden. Ja, USA har været ”hyperaktiv”. USA’s økonomiske styrke, kontrollen over vigtige finansielle internationale finansielle institutioner som IMF og Verdensbanken frister til at (mis)bruge dollaren for at fremme politiske mål. Dollaren bruges af de fleste lande som reservevaluta og betalingsmiddel. Et af de sidste skud på stammen, når det gælder sanktioner, er loven om ”bekæmpelse af USA’s fjender med brug af sanktioner (CAATSA)” vedtaget af Kongressen sidste år.

Den kan ses som en rammelov, der giver USA ret til at bruge sanktionsvåbnet, når det skønnes politisk opportunt. Op mod 100 lande skønnes at være blevet ramt af sanktioner over de sidste årtier, selv allierede. Sanktionerne er løbende udvidet over for Rusland. For et par uger siden blev der vedtaget endnu en lov rettet mod Rusland under overskriften ”at beskytte USA mod Kremls aggression (DASKA)”.

I denne nye lov forbydes al transaktion med værdipapirer med løbetid ud over 14 dage, gældende fra 90 dage efter vedtagelsen. Herefter kan amerikanere ikke længere købe fx værdipapirer udstedt af den russiske centralbank eller af andre finansielle institutioner i Rusland. Der må ikke handles med disse værdipapirer overhovedet. Rusland skal ikke kunne optage lån på de finansielle markeder, det er i hvert fald hensigten.

Russiske finansielle institutioner vil desuden kunne få indefrosset aktiver i USA og forhindret i dollartransaktioner helt generelt. Det samme gælder også russiske finansielle institutioner, der efter USA’s mening støtter cyberkriminalitet. Kongressen kræver også forbud mod  investeringer i russiske LNG (flydende gas)-terminaler. USA’s eksport af LNG er i vækst, og Rusland er en af USA’s konkurrenter på dette marked.

Den nye lov overrasker ikke Moskva. Rusland. Alle Ruslands dollarreserver, op mod 100 mia., er allerede solgt fra og erstattet af euro, kinesisk valuta og i stigende grad guld. Både Rusland og Kina bestræber sig for fri af afhængighed af dollaren og skabe alternativer til det dollarbaserede lånemarked.

Share This