Donald Tusk og Peter Marki-Zay vil samarbejde endnu tættere

Donald Tusk Foto: Mateusz Włodarczyk

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen/Ungarn: Oppositionen i Ungarn og Polen vil arbejde endnu tættere sammen. Det meddelte Donald Tusk og Peter Marki-Zay, der begge er kandidater til ministerpræsidentposten, på et fælles pressemøde i Warszawa den 2. december. Et af de vigtigste punkter på dagsordenen under Marki-Zay’s besøg var et tættere samarbejde med det kristelige Det Europæiske Folkeparti (EPP), hvor Tusk har været formand indtil han vendte tilbage til polsk politik i juli.

Tusk ser gerne Marki-Zay’s bevægelse optaget i EPP. Begge understregede på pressemødet kampen for demokrati, mere ”rule of law” samt for mindre korruption. Ungarn skal have valg i 2022 og Polen senest i 2023. Ved de valg skal Ungarn og Polen ifølge de to politikere gerne vende ”100 pct.” tilbage til ”den demokratiske familie”.

Meget forener Polen og Ungarn. De to lande har på mange måder en fælles historie. Polen er i en bedre position end Ungarn, sagde Marki-Zay, for så vidt som de illiberale og autoritært indstillede regeringer, ledet af Lov og Retfærdighedspartiet (PiS), har stået svagere end Fidesz i Ungarn, er mindre rodfæstede. Orbán har ifølge ham forrådt de europæiske værdier og vendt ansigtet mod øst, over mod Rusland og Kina. Efter en valgsejr vil kampen mod korruption, bedre forhold i sundhedsvæsnet og på uddannelsesområdet stå højt på dagsordenen.

Meningsmålinger tyder på tæt løb mellem regering og opposition i begge lande. Lov og Retfærdighedspartiet (PiS) står til et noget lavere stemmeandel end Fidesz, men 6 partier i oppositionen optræder fælles ved valget, hvilket betyder mindre stemmespild. Det betyder meget, når stemmerne tælles op, da valgsystemet favoriserer de store partier.

Share This