Den ny tyske regering siger god for Nord Stream 2

Nord Stream 2 Foto: Samuel Bailey

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Rusland/Tyskland: Efter alt at dømme har den ny tyske regering allerede godkendt iværksættelsen af Nord Stream 2 gasledningen, og det uanset at De Grønnes Annalena Baerbock får posten som udenrigsminister. Regeringsaftalen omtaler ikke direkte Nord Stream 2, skriver russiske medier.

Russiske eksperter mener, at De Grønnes indflydelse på den konkrete politik over Rusland vil være beskeden. Regeringsaftalen understreger ”betydningen af stabile relationer” til Rusland. Nord Stream 2 ses ikke som et politisk, men som et økonomisk projekt.

Projektet er taget til efterretning i langt de fleste EU-lande. De baltiske lande og Polen har været og er stadig imod. Ukraine er imod projektet af både geopolitiske og økonomiske årsager, herunder frygt for at miste transitindtægter. I modstanderkredse skal Angela Merkel i korridorerne ligefrem være kaldt ”Frau Ribbentrop” efter Stalins udenrigsminister, der på vegne af Stalin forhandlede aftalerne på med Hitler Tyskland i 1939. 

Share This