De Grønne i Finland forstår ikke Tysklands modstand mod A-kraft

A-kraftvaerk-Grohnde-Foto-Heinz-Josef-Lucking

Af Michael Skovgaard

Tyskland/Finland: Atte Harjanne, som er formand for De Grønne i det finske parlament, forstår ikke de tyske grønnes afvisning af A-kraft. Til den tyske avis „Die Welt“ udtaler han, at finnerne har en noget anderledes baggrund og prioriterer anderledes.

Han udtaler videre, at det endelige mål er at blive CO2-neutral, og derfor vil man undersøge alle muligheder ud fra et videnskabeligt grundlag. Og hvis A-kraft er løsningen, helliger målet midlet.

Finland har taget et nyt atomkraftværk i brug, og De Grønne har opgivet partiets tidligere modstand mod A-kraft.Tidligere har der været modstand mod A-kraft internt, men siden 2020 har partiet ændret kurs.

Takket være atomkraft kan Finland blive helt CO2-neutralt i 2035. Hvis Finland derimod fulgte den tyske kurs i form af at lukke atomkraftværker ned, ville man ikke kunne nå dette mål, lød det videre fra den finske klimaekspert og politiker.

I Tyskland hersker der uenighed om, hvorvidt A-kraft skal kategoriseres som bæredygtig energi jævnfor det seneste udspil fra EU.

Harjanne tilføjede, at Tyskland naturligvis har ret til at benytte sig af gaskraftværker som en overgangsløsning, men dermed gør Tyskland sig afhængig af gasimport. Et tysk nej til både kul og atomkraft betyder et øget behov for gas i overgangsfasen.

Den finske politikers udmeldinger skal måske ses i lyset af den skærpede tone i de finsk-russiske relationer. Senest har den finske præsident meldt ud, at et medlemsskab af Nato kunne blive aktuelt, hvilket har affødt en stærk reaktion fra Putins side. Det tyder på, at finsk realpolitik vægter egen sikkerhed og uafhængighed højere end „grønne“ hensyn.

Omvendt har De Grønne i Tyskland kritiseret Rusland og sat en stopper for ibrugtagningen af Nord Stream 2. Det er sket samtidig med, at Tyskland er i færd med at afvikle både kulkraft og A-kraft. Det indebærer, at Tyskland fremover vil være dybt afhængig af gas, hvoraf hovedparten kommer fra Rusland. Et reelt alternativ har De Grønne i Tyskland ikke præsenteret.

Share This