Corona-epidemien i Polen – og præsidentvalget

Foto: Olek Remesz

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Den polske regering var hurtig til at indføre love og regler rettet mod udbredelse af corona virus, fx når det gjaldt lukning af skoler, universiteter og kulturinstitutioner og landets grænser. Men udsættelse af præsidentvalget den 10. maj er regeringen ikke meget for. Både regeringen og den siddende præsident Andrzej Duda ser ud til at være blevet styrket under corona-krisen, at dømme efter meningsmålingerne. Ja, Andrzej Duda kan måske blive valgt allerede i første valgrunde.

Valgkampen er jo mere eller mindre gået i stå, og pga. coronaen er regeringens kontrol mærkbart forøget, også når det gælder adgangen til medierne. Fænomenet genkendes i andre lande. Coronaen kom temmelig sent til Polen, konstaterer Andrzej Mendel-Nykorowycz i en analyse for tænketanken ECFR (23.3.2020). Kurven synes at være fladet ud. Om det skyldes regeringens indgreb eller mangel på tests skal være usagt, måske begge dele. At der kan gennemføres samme effektive indgreb over for epidemien som i fx Sydkorea er ikke sandsynligt.

Corona krisen, mener Mendel-Nykoriwycz, har påvirket Polen stærkt, og det på flere måder. Hospitalerne er ved at løbe tør for vigtigt udstyr. De gamle problemer i sundhedssystemet fra tiden før corona-krisen forstærkes, også manglen på sundhedspersonale. Mange i sundhedssystemet har valgt at arbejde uden for Polens grænser.

Det ret lave antal tests for corona er bestemt også et problem. Kun omkring 11.000 tests er gennemført indtil nu. Pr. én million indbyggere har der frem til 14. marts været 290 tests for corona i Polen, i Italien 2.000 og i Sydkorea 5.000! Også Polen er og vil blive ramt hårdt økonomisk pga. corona-krisen, iflg. Morgan Stanley kan der måske blive tale om en nedgang i BNP 3.6-5.6 pct., men med ulige fordelt på brancher. Som i andre lande er der i Polen gennemført økonomiske hjælpepakker.

Om præsidentvalget kan gennemføres er usikkert. Regeringen ønsker det, men opposition vil måske boykotte valget, hvis smitten ikke aftager. Coronaen benyttes aktivt politisk af regeringen og Andrzej Duda, Ministerpræsident Mateusz Morawiscki har slået på, at Polen klarer sig uden hjælp fra et mere eller mindre handlingslammet EU. Adam Bielan, talsmand for Andrzej Duda, siger, ikke overraskende, at en udsættelse kun vil skade landets politiske stabilitet.

Som sagt af Mariusz Janicki (i ”Polityka” 12. 2020), har vi ”Kaczynski-doktrinen”, iflg. hvilken præsidentvalget skal vindes ved at slå på ”500+”, den ekstra støtte til børnefamilierne og nu også på kampen mod corona. Situationen for oppositionen er meget svær. Emner som ”rule of law”, magtens tredeling og uafhængige institutioner har mistet betydning for de fleste vælgere.

Duda har den fordel, at han i længst tid har haft den direkte kontakt til vælgerne. Oppositionens kandidater kunne af gode grunde først starte deres valgkampe senere, først fra februar. Lukningen af grænserne kan give Lov og Retfærdighedspartiet og Andrzej Duda en politisk gevinst, men krisen koster som sagt Polen dyrt. Ukrainsk arbejdskraft (”precariatet”) kan heller ikke rejse ind og ud af landet, også dette er et problem. Og estiske lastbiler med varer, også til polakker, er strandet ved grænsen til Polen.

Share This