Centraleuropæisk indblik: Nyt liv til polske kulminer

En kulmine ved Katowice  Foto: Chancellery of the President of the Republic of Poland

En kulmine ved Katowice Foto: Chancellery of the President of the Republic of Poland

 

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: Trods krise, større omkostninger, overproduktion og faldende priser er private investorer villige til at købe og også åbne nye kulminer i Polen. Recepten er ny teknologi, begrænsninger i minearbejdernes privilegier og eksport.

EU importerer omkring 200 millioner tons kul om året, mest fra Australien og Colombia.

Den australske investor PDCo, et datterselskab af Prairie Mining Ltd, er interesseret i at udvinde kul i Polen. Selskabet håber på at få en tilladelse til udvinding gældende for 30 år og med en årlig produktion på 6-7 millioner tons fra minen Bogdanki nær Lublin. Den samlede produktion af kul i Polen var i 2014 på 75 millioner tons.

De geologiske vilkår er vigtige. Dybden er typisk 400 til 700 meter, men miner i Schlesien er over 1200 meter dybe.

Dybden skal helst ikke overstige 900 meter, da for stor dybde forøger udvindingsomkostningerne og også risikoen for udslip af metan.

Polakkerne må lige nu slås med øget konkurrence fra Rusland, hvor udvindingsomkostningerne er lave og transporten af kul billiggøres via statssubsidier.

I dag beskæftiger den polske kulindustri samlet knap 100.000 mennesker, hvilket skønnes at være 30-40.000 for mange. Nedgangen i beskæftigede har især ramt minerne i Schlesien.

Kilde: Gazeta Wyborcza

Share This