Central- og Østeuropa vil godt med i Bælt og Vej Initiativet, men det skal være mere grønt

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Øst- og Centraleuropa: I det ”gamle” Europa og især i landene mod nord, herunder Danmark, er der skabt en udbredt skepsis over for kinesiske investeringer, også Bælt og Vej Initiativet (BRI).  USA vil også under Joen Biden være i front for at holde Kina ude af kampen. På politisk plan er holdningerne delte. Nogle ønsker, at Europa skal udgøre en selvstændig politisk og økonomisk kraft mellem USA og Kina, andre vil gå sammen med USA. Enkelte, fx Ungarn ”går mod øst” og vil udnytte de muligheder det eurasiske superkontinent tilbyder.

Erhvervslivet følger ikke altid politikerne, heller ikke i det ”nye Europa”. Investorer i de central- og østeuropæiske lande vil uanset pres fra amerikansk side gerne deltage i det kinesiske Bælt og Vej Initiativ (BRI) og fokuserer i højere grad end før på miljøvenlige og bæredygtige projekter. Det viser en undersøgelse gennemført af det internationalefirma CMS. Resultaterne fra undersøgelsen gennemgås nærmere i ”Emerging Europe” (20.11.20).

Traditionelle investeringsområder som transport og logistik er dog stadig populære. ¾ af investorer og forretningsfolk fra Central- og Østeuropa støtter nye vejprojekter og 2/3 projekter inden for logistik. Omkring halvdelen af de adspurgte forretningsfolk fra Central- og Østeuropa og fra Kina selv ser samtidig hermed nye muligheder inden for miljø og vedvarende energi. Mere en 2/3 fra Central- og Østeuropa og hele 84 pct. fra Kina ønsker, at nye projekter skal være miljøvenlige og bæredygtige. Dette er en markant stigning i forhold til tidligere undersøgelser.

Infrastruktur projekter er stadig vigtige. Knap 30 pct. af de adspurgte fra Central- og Østeuropa forventer øget satsning på BRI-projekter her, næsten 70 pct. af de adspurgte fra Kina. Forretningsfolk fra Central- og Østeuropa ønsker, at BRI projekter skal være vigtigst inden for deres eget geografiske område. Holdningerne er mindre nationalt orienterede i Nordafrika.

Central- og Østeuropa er vigtigt for den videre udvikling af Kinas handelsruter til Europa. Blandt de store projekter har vi fx jernbanelinjen Budapest-Beograd og Bar-Boljare motorvejsprojektet i Montenegro. Der er iflg. undersøgelsen fra CMS enighed om, at COVID-19 pandemien har øget interessen for den særlige Silkevej for Sundhed (HSR). Ikke mindre end 94 pct. af de adspurgte fra Central- og Østeuropa støtter projektet.

Silkevej for Sundhed (HSR) blev lanceret af Kina og WHO i 2017, dvs. før COVID-19 pandemien. Infrastrukturen på sundhedsområdet er meget forskellig i lande, der er med i Bælt og Vej Initiativet (BRI). Den kinesiske medicinalindustri når ud til 150 lande, deriblandt flere central- og østeuropæiske lande. Erfaringerne er positive, mener Marcin Bejm, CMS partner og leder af BRI projekter i Polen. Vi har at gøre med komplekse emner, når vi ser på medicinalindustrien, derfor er de regulative og juridiske dele af de aftaler, der bliver indgået, meget vigtige. 

Share This