Bulgarien utilfreds med EU´s nuværende rubel-for gas ordning

Illustrationsfoto: Lionel Allorge

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Bulgarien: Europæiske virksomheder der importerer gas forsøger at finde frem til en ordning, der på samme tid kan tilfredsstille Rusland og leve op til EU’s krav til sanktioner. Bulgarien har været i fokus, da Rusland har standset eksport af gas til landet med henvisning til, at Bulgarien – og derudover Polen – ikke opfylder de russiske krav om selve formen for betaling. EU har forsøgt at gøre klart, hvad virksomheder konkret skal gøre for at overholde EU’s regler. Men det er ikke lykkedes særlig godt, mener Bulgarien.

EU’s ministre mødes mandag for at drøfte blandt andet dette emne og finde frem til en ordning, der er mindre forvirrende, klarere og til at administrere. Det siges, at EU-Komissionen arbejder for en ny ordning (”dodge”), som et stykke ad vejen imødekommer Rusland. De gældende betalingsregler har været omtalt i mreast.dk.

Iflg. Putins dekret fra 31. marts skal gaskunder åbne to konti i Gazprombank, anbringe deres betalinger i den første og derefter autorisere Gazprombank til at konvertere pengene til rubler. Det sker ved at overføre pengene til en anden bankkonto. Først derefter har Gazprom fået betaling fra kunden. Den procedure er kendt uacceptabel i EU, for det vil i givet fald indebære overførsler til den russiske centralbank, der er omfattet af EU’s sanktioner.

I stedet er foreslået en alternativ procedure, hvorefter de europæiske gaskunder/købere vil kunne åbne en konto for hård valuta i Gazprombank, anbringe betalingerne her og derefter få udstedt en deklaration om, at betalingsforpligtelserne er opfyldt. Ad den vej bliver der betalt i euro eller dollar, men ikke i rubler sådan som Rusland forlanger, og kontrakten kan hermed afsluttes. Det russiske krav om at åbne en anden konto i Gazprom er ikke acceptabelt. Tyskland har godkendt den procedure.

At Rusland vil det er langt fra sikkert. Det bulgarske Bulgargaz har sendt et kontraktudkast fra Gazprom, hvor der forlanges at penge for gas indkøbt i Rusland skal overføres til en tredje enhed for at afslutte valutaoverførslen. Den ordning vil Bulgariens finansminister Asen Vasilev imidlertid ikke godkende. Den bliver betegnet som afpresning. De penge Bulgarien har betalt på sædvanlig vis, efter en procedure som er kendt ikke-lovlig i Rusland, er blevet returneret. Bulgarien har tænkt sig at rejse sagsanlæg mod Gazprom og få EU’s opbakning til det, om den vej er farbar kan diskuteres. Reglerne er som fremgået meget indviklede. 

Share This