Borgerplatformen forsøger at nå ud til de mindre byer

Donald Tusk Foto: Mateusz Włodarczyk

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Donald Tusk er vendt tilbage til polsk politik. Og det har kunnet mærkes. Det skriver ”Balkaninsight” ”29.9.2022). Hans parti, Borgerplatformen, det største parti inden for Borgerkoalitionen, er gået en del frem, siden han vendte tilbage til Polen. I sidste måling fik koalitionen 23 pct. af stemmerne. Det er dog 4 pct. under niveauet i forrige måling.  Måske er ”Tusk effekten” ved at lægge sig. Valgeksperter mener, at de 23 pct. vil være det naturlige leje i vælgeropbakning. Som fremgår af tallene fra den sidste meningsmåling refereret neden for vil Lov og Retfærdighedspartiet måske kunne regere videre efter nyvalg, dog kun i samarbejde med andre partier. 

I september afholdt Borgerplatformen sit årlige konvent. At konventet blev holdt i Plonsk, en by på 20.000 indbyggere, var ikke tilfældigt, for partiet satser på at nå flere vælgere uden for de store byer. Partiet er kendt for at have særlig stor opbakning i de store byer. Men de fleste polakker bor i mindre byer og i landdistrikterne, så det er vigtigt at favne bredere. Det gennemsnitlige antal indbyggere i byerne er på 16.000.

Andrzej Pietrasik, Plonsks borgmester, bød Tusk velkommen på tradition polsk vis, med brød. Ministerpræsident Mateusz Morawiecki var tidligere taget i ikke at kende brødpriserne, så det var ikke tilfældigt. Den stolte borgmester omtalte, at Israels grundlægger David Ben Gurion blev født i hans by, og Plonsk derfor altid har lagt vægt på tætte relationer til Israel. Byen er også stærkt afhængig af de mange penge fra EU. Borgmesteren glemte dog at omtale den store affolkning af byen med deraf følgende problemer for sundhedsvæsnet med fx et for stort alkoholmisbrug, og også problemer for uddannelsessystemet.

Tusk har flittigt rejst rundt i landet og i egenskab af tidligere EU-præsident talt for, at der ikke er nogen modsætning mellem på den ene side at være polsk patriot og samtidig tilhænger af et stærkt EU, sådan som det ofte siges fra det regerende Lov og Retfærdighedspartiet. Men, som sagt i en analyse i ugeskriftet ”Polityka” (40.2021) er det ikke enkelt både at appellere til vælgerne i by og på land.

På partikonferencen i Plonsk vejede det polske flag side om side med EU-flaget. Tusk har for nylig foreslået, at Polen kun kan forlade EU med støtte fra mindst to tredjedele i parlamentet. Han mener, at regeringens politik kan føre til ”polexit”, det benægtes pure af regeringen og Jaroslaw Kaczynski, leder af Lov og Retfærdighedspartiet. I princippet er Morawiecki ikke imod Tusk’s forslag, dog kun på betingelse af, at Tusk støtter regeringens forslag om fortsat lav alder for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Tidligere har Borgerplatformen gået modsatte vej og stillet forslag om højere pensionsalder for mange. For nogle uger siden blev Tusk på et møde i byen Olsztyn spurgt, hvad han vil gøre for at standse affolkningen fra landdistrikterne. Hans svar var, at de mindre byer skal gøres mere attraktive og konkurrencedygtige. Det er frem for alt en opgave for de borgere, der bor i byerne, fortsatte han. Lokal autonomi skal være i højsædet. Hensynet til de små byer skal forenes med kampen imod den stigende venstredrejning, der især kendetegner holdningerne hos ganske mange unge polakker. Vælgerne i de mindre byer og landdistrikterne er typisk mere tro mod kirkens budskaber.

Iflg. målinger fra instituttet CBOS er stadig flere af Borgerplatformens vælgere derimod blevet mere kritiske over for kirken. 78 pct. mener, at konkordatet med kirken er overflødigt, 68 pct. mener, at personer af samme køn bør kunne indgå ægteskaber (”partnerskaber”), og 59 støtter kravet om ret til abort.

I spørgsmålet om bevogtning af grænsen til Hviderusland står Tusk nu for en hårdere linje. Ansvaret for vores borgere og deres sikkerhed skal komme først, siger han. En blødere linje ville være den sikre vej til tilbagegang i landdistrikterne. Som Tusk sagde på partikonferencen: ”Brød er et symbol på velstand, men det kræver mange anstrengelser at bage brødet”. Med andre ord, det er slet ikke let at erobre landdistrikterne. Der skal holdes parlamentsvalg i Polen senest i efteråret 2023.  

Meningsmåling fra sidst i september, opbakning til partierne, i pct.

Lov og Retfærdighedspartiet                                        34

Borgerkoalitionen                                                          23

PSL- ”Koalicja Polska”                                                    5

Konføderationen                                                              6

Venstreblokken, SLD, ”Wiosna” og ”Razem”              7

Polen 2050                                                                       12

Svarer ”ved ikke”                                                           13

Share This