Bisoner i Rumænien – CO2 svarende til 123.000 bilers udledning bliver lagret

Illustrationsfoto: Jack Dykinga

Af Michael Skovgaard

Rumænien: Genudsætning af vilde bisonokser i Karpaterne i Rumænien har vist en overraskende og gavnlig virking på klimaet – det skriver flere tyske medier.

I over 200 år var den europæiske bison betragtet som uddød i Rumænien, men nu er der igen 170 af dem på græsengene i den sydlige del af Karpaterne. De blev genudsat som led i et et projekt iværksat af „Rewilding Europe“ og „WWF Romania“. Ifølge forskere fra Yale-universitetet i USA har de haft en overraskende og positiv indvirkning på klimaet, da de i stor stil lagrer CO2.

Ifølge undersøgelsen lagrer bisonerne 54.000 tons CO2 om året, svarende til udledningen fra 123.000 benzindrevne biler. Målingerne indebærer dog nogle usikkerhedsmomenter, indtil forskningsprojektet er helt afsluttet.

Men det står klart, at bisonerne kan mildne klimaskader eller bidrage til at genskabe en form for ligevægt i økosystemet. Både skov og græsarealer har gavn af de omvandrende flokkes afgræsning. Og dyrenes afføring tilfører jorden næringsstoffer og gør den mere frugtbar. Under de tunge dyrs hove presses jorden sammen, så en mindre del af den CO2, som er lagret i planter, bliver frigjort. Ifølge Yale-eksperten Oswald Schmitz blev store mængder CO2 frigjort i takt med at bisonerne uddøde. Nu kan de bidrage til at genskabe den oprindelige balance i økosystemet.

Holdet fra Yale har også undersøgt andre store dyr som moskusokser og skovelefanter og påvist en lignende tendens. Dermed er det påvist, at store landpattedyr som f. eks. okser ikke umiddelbart er så skadelige pga. deres udledninger og „gasser“ som generelt antaget i den verserende klimadebat.

Share This