Berlinmuren faldt for 30 år siden, konsekvenserne lever fortsat

Berlinmuren i 1986 i Berlin-Kreuzberg, nu får München en kort udgave af en mur Foto: Noir

Europa: I dag er det 30 år siden, at betonmuren, som næsten 30 år havde delt Berlin i Østberlin og Vestberlin faldt. Muren blev rejst i al hemmelighed i august 1961 med det formål at standse udrejsen for indbyggerne i det dengang kommunistiske Østyskland (DDR) til det langt rigere og friere Vestberlin.

Muren, som delte Berlin fra nord til syd samt isolerede Vestberlin fra resten af Østtyskland målte 155 kilometer. På den østlige side blev den bevogtet af 11.500 soldater som havde 302 vagttårne og 20 bunkre til rådighed.

Flere hundreder af mennesker forsøgte i murens eksistens at komme over på den anden side i Vestberlin. I årene 1961 til 1989 blev der registreret omkring 5.000 forsøg samt 138 dødfald. Det lykkedes dog for mere end 300 mennesker at flygte via selvudgravede tunneller og for ca. 800 personer via kloakrørene.

Konsekvenserne af opdelingen af Berlin og Tyskland ser dog ud til at have overlevet til i dag. Ifølge en undersøgelse gennemført for nyligt i det tidligere Østtyskland føler omtrent halvdelen af befolkningen at der fortsat findes en usynlig mur mellem Øst og Vest. ota

Share This