Atomkraft i Polen er kommet endnu nærmere

Det polske kulbaserede kraftværk i Belchatow er et af de mest forurenede kraftværker i hele EU Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Det amerikanske selskab IP3 Corporation vil være rådgiver, når ZE PAK som aftalt politisk skal udvikle atomkraft i Polen. Det skriver det polske ”Rzeczpospolita” (6.9.2021).

Den første mindre reaktor vil være på plads senest i 2030. Udgiften er sat til 4.8 mia. zloty, svarende til omkring 8 mia. danske kr. Hensigten er, siges det i et kommuniké fra Selskabet, så ”hurtigt og effektivt” som muligt at få indført atomkraft i Polen. Andre kilder, herunder udvikling af vedvarende energi, vil ikke kunne opfylde de opstillede mål, siger Michal Szolowow og Zygmunt Soloraz.

De står for henholdsvis levering af nødvendig teknologi og placering lokalt. Hertil kræves at få de nødvendige godkendelser i Polen og USA. En fordel for det amerikanske selskab er, at Georgette Mosbacher, tidligere amerikanske ambassadør i Polen, er knyttet til ledelsen i IP3.

Den første reaktor skal være klar senest i 2030, derefter følger ”trin for trin” stadier. Kullet skal udfases i Polen. Det er allerede blevet alt for dyrt, da der er pålagt CO-2 afgifter. Atomkraft betragter den polske regering som et uundværligt middel til at få nedbragt CO-2 udslippet og derigennem spare penge og få de høje elpriser i landet sat ned.

Mindre forbrug af kul vil i første fase svare til 7.2 GW mindre el produceret fra kulfyrede værker. Planen vækker ikke glæde i alle kredse i Polen og slet ikke i udlandet. Tidligere planer om at bygge atomkraftværker er kuldsejlet. Gennemføres planerne fuldt ud får Danmark udsigt til at få mindst ét polsk atomkraftværk placeret på den anden side af Østersøen.

Share This