Arkivfund giver Putin ret: Vesten brød sit løfte om, at NATO ikke ville ekspandere mod øst

Gorbatjov og Reagan i Reykjavik Foto: Reagan White House Photographs

Af Michael Skovgaard

Rusland: „Vi har tydeliggjort, at vi ikke vil udvide NATO øst for Elben“, skrev den tyske diplomat Jürgen Chrobog om et møde mellem USA, Storbritannien, Frankrig og Tyskland i marts 1991. Dokumentet understøtter dermed Ruslands holdning til østudvidelsen – Det skriver Der Spiegel.

Fundet af et dokument i det britiske nationalarkiv bekræfter den russiske påstand om, at med NATO-udvidelser har Vesten tilsidesat tidligere tilsagn og løfter.

Den amerikanske forsker Joshua Shifrinsom har fundet det tidligere hemmeligstemplede dokument. Det omhandler et møde mellem højtstående embedsmænd fra udenrigsministerierne i USA, Storbritannien, Frankrig og Tyskland den 6. marts, 1991. Emnet var Polens og andre østlandes sikkerhed.

Bonns repræsentant Jürgen Chrobog erklærede dengang: „Under forhandlingerne har vi tydeliggjort, at vi ikke vil foretage udvidelser af NATO øst for Elben. Derfor kan vi ikke tilbyde Polen og andre østlande medlemsskab af NATO.“

Også USA, Storbritannien og Frankrig udelukkede østlandes indlemmelse i NATO. USA‘s repræsentant Raymond Seitz sagde følgende: „Vi har gjort det klart over for Rusland, at vi ikke vil drage fordel af tilbagetrækningen af russiske tropper i østlandene.

To år senere korrigerede USA den fastlagte politiske kurs.

Share This