Anspændt situation i Polen

En tidligere demonstration mod abort i Polen Foto: Zorro2212

Af Michael Hardenfelt

Polen: Efter at Forfatningsdomstolen for nogle dage siden i en kendelse fastslog, at abort af fostre med uafvendelige skader er i strid med forfatningen, er protesterne på gaden vokset til et hidtil uset omfang.

På grund af Coronaepidemien er der forsamlingsforbud for over 10 personer, og det er nok også derfor partiformand Kaczynski gav Forfatningsdomstolen besked på at afsige den kendelse, de kom med.

Bycentrene i de større byer har været blokeret de sidste par dage, og i dag vil der komme omfattende strejker overalt i Polen. Det mest ubehagelige for regeringen og kirken er dog nok, at mange har protesteret foran kirkerne, og i nogle tilfælde er de protesterende gået ind i kirkerne, for at udtrykke deres ubehag med den nye retstilstand.

Jeg minder om, at abort har været forbudt i Polen siden 1993. Det der er fjernet, er en af tre undtagelser- nemlig uafvendeligt skadet foster. Her udførtes sidste år små 1.100 aborter, og tilhængerne af forbudet fremhæver fravalget af børn med Downs syndrom, som de mener bør have lov til at leve. Disse udgør 25-40% af disse aborter (der er ikke enighed om tallet), mens resten er børn, som fødes uden rygsøjle, hjerne eller andre vitale organer og typisk dør indenfor 2 uger under store lidelser.

De voldsomme protester på trods af forsamlingsforbudet har chokeret regeringen, det samme har manifestationer foran kirkerne, og nogle gange antikirkelig graffiti på kirkemure. Her skal det understreges, at det er kirkens opfattelse af et undfanget foster som et menneske, der er afgørende for abortforbudet.

Partiformand Kaczynski har i dag været ude med en programerklæring, hvor han påstår, at modstanderne er ude på at ødelægge den polske kirke, og at urolighederne kan føre til ødelæggelsen af det polske samfund, som vi kender det. Han anbefaler derfor også kamp for beskyttelse af kirken.

Kaczynski kan udmærket have ret i, at dette er begyndelsen til en rutsjetur for kirken. En lang række pædofiliaffærer i de senere år har allerede rystet kirken, men den seneste stramning rammer ind i modstand, også blandt katolikker og regeringspartiets vælgere. Få kan se meningen med at føde et barn uden hjerne eller rygsøjle. Det kan blive det afgørende stød, som får yderligere en procentdel af befolkningen til at vende ryggen til kirken og dermed også til regeringspartiet. Det var regeringen godt klar over, inden de gav besked til Forfatningsdomstolen om, hvordan kendelsen skulle være, men … der er lang tid til næste valg. De har også den behagelige følelse, at de kan vaske hænder og sige, at det ikke er en politisk beslutning, men en domstolsafgørelse på basis af Forfatningen. Men den køber få mennesker i dag. Selv regeringspartiets kernevælgere ved, at Forfatningsdomstolen regeres af partiformanden.

Beslutningen kan ikke laves om. Det ville kræve et parlamentsflertal til ændring af Forfatningen eller en længere periode, hvor dommerne i Forfatningsdomstolen udskiftes. Det sker ikke de næste 10 år. Polen kommer til at leve med denne beslutning, som ikke vedrører middelklassen og andre bedrestillede, som tager toget til Tjekkiet, for at få foretaget abort for 4.000 Kr. indtil 12. uge. Den kommer derimod til at berøre de svageste dele af befolkningen, som ikke har andre muligheder end den lokale kvaksalver.

Og så er det måske ikke rigtigt, at det ikke vil få generel indflydelse. For der tales allerede nu om, at der ikke er noget grundlag for prænatale undersøgelser, når man ikke kan gennemføre en abort. Så det er højst sandsynligt, at prænatale undersøgelser simpelt hen fjernes fra det offentlige sundhedsprogram.

Det er en ideologisk kamp, partiformand Kaczynski her har besluttet sig for. Både hans afdøde bror, tidligere præsident Lech Kaczynski, samt partiformanden har indtil for nylig understreget, at Polens abortlov er et udtryk for et kompromis, som der ikke bør røres ved. Indtil i dag, er spørgsmålet blevet puttet i mølposen, det har simpelt hen været et emne, man ville lade passere i tavshed.
Det tyder på, at partiformand Kaczynski føler, han har brug for en ideologisk kamp, men spørgsmålet er, om hans egne ikke vender ham ryggen. Det er noget, de næste måneder vil give svar på.

Vil du blive klogere på Polen, læs Michael Hardenfelts bog Hvordan Polen blev Polen udgivet på Mr.East Forlag.

Share This