Albaniens ministerpræsident: EU kandidatstatus er en ”antidepressionspille”

Det albanske parlaments bygning i Tirana Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

EU: Uden udsigt til snarligt EU-medlemskab vil vi i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro og Serbien opleve endnu større politiske og sociale frustrationer og dermed fare for større russisk, kinesisk og tyrkisk indflydelse. Større regional integration mellem staterne på Balkan vil også være afhængig af flere penge fra EU.

Ukraines og Moldovas nye status som EU-kandidatlande har skabt en ny situation. Før krigen i Ukraine var det den officielle opfattelse i Bruxelles, at optagelse af nye medlemslande tidligst kunne ske i 2025 og i årene efter. Modstanden mod EU-udvidelse mod syd-øst har været stor især i Frankrig, Holland, Danmark og Sverige. Edi Rama, Albaniens ministerpræsident erklærede på sidste EU-Vestbalkan møde, at udsigten til EU-medlemskab er en ”antidepressionspille”, der skal ”booste” moralen.

Rama selv er stærkt utilfreds med det langsomme tempo i Albaniens EU-forhandlinger. Ukraine’s præsident Volodymyr Zelensky har kaldt ukrainsk EU-medlemskab ”irreversibelt”. Drahomir Jovanovic, økonom ved Wien institut for Økonomiske Studier (WIIW) siger lige ud, at ”things cannot go on as they are”. Optagelse af nye meget fattige og korrupte lande vil uundgåeligt føre til et meget anderledes EU.

Rusland hilser ikke en EU’s udvidelse med Ukraine og fattige Balkan-lande uvelkommen, for et mere svækket og kriseramt EU vil styrke Ruslands position. Georgien er ikke uventet stærkt utilfreds med at være forbigået som EU-kandidatland. EU har stillet 12 betingelser. Især to er politisk kontroversielle, kravet om de-oligarkisering og kravet om mindre politisk polarisering. De-oligarkisering er især møntet på milliardæren Bidzina Ivashnivili, skaber af regeringspartiet Georgiens Drøm og partiets uformelle leder.

Regeringen i Tblisi mener, at EU har valgt at tage parti for oppositionen, der da også har under demonstrationer uden omsvøb med henvisning EU’s afvisning af Georgiens status som kandidatland krævet regeringens øjeblikkelige afgang. Georgiens ministerpræsident Irakli Garishvili mener, at den politiske polarisering i høj grad er oppositionens ansvar.     

Share This