Aftale mellem Tjekkiet og Polen om den polske kulmine i Turow

Turow Foto: Wikimedia

Polen: På en pressekonference i Prag har den polske premierminister meddelt, at der er underskrevet en aftale med Tjekkiet om erstatning for den polske kulmine i Turow, som forurener oplandet på den anden side af grænsen. Polen betaler herefter 45 millioner euro til Tjekkiet. Når beløbet er betalt, forpligter tjekkerne sig til at trække deres stævning ved EU-domstolen tilbage.

Polen er foreløbig dømt til at betale en halv million euro om dagen indtil minen i Turow lukkes. Aftalen kommer få dage efter at Præsident Duda endelig underskrev fyringssedlen for den polske ambassadør i Tjekkiet, som åbent har kritiseret Polen for ikke at vise tilstrækkelig forhandlingsvilje i denne sag. Michael.hardenfelt

Share This