1000 euro i erstatning til tysk togkunde, som ikke ville kaldes hr. eller fru

Af Michael Skovgaard

Tyskland: En ikke-binær person har fået medhold i sin klage over Deutsche Bahn, da han ved køb af billet kun kunne vælge mellem tiltaleformerne „Herr“ eller „Frau“. Oberlandesgericht i Frankfurt, som er den højeste retsinstans i delstaten Hessen, har stadfæstet byrettens dom – det skriver Neue Zürcher Zeitung (NZZ)

Den mandlige forurettede René Rain H. – eller nærmere forurettede person – havde forlangt 5.000 euro i erstatning for den traumatiserende krænkelse, det var at blive tituleret enten „Herr“ eller „Frau“, da han købte en togbillet på nettet. Den forurettede forlangte samtidig en garanti for, at han ikke fremover ville blive udsat for denne form for kønsdiskriminering.

Retten i Frankfurt slog fast, at der var tale om diskriminering og tilkendte den forurettede person en erstatning på 1000 euro. Samtidig blev Deutsche Bahn pålagt at ændre bookingsystemet fra årsskiftet, så kunder kan vælge en kønsneutral tiltaleform i stedet for blot „Herr“ eller „Frau“. Som systemet er nu, skal man vælge enten „Herr“ eller „Frau“, og man kan ikke bare springe feltet over.

Deutsche Bahn er i en tidligere sag blevet pålagt at indføre kønsneutrale tiltaleformer, og det anslås at ville koste ca. 3 mio euro at ændre IT-systemet. DB hævder, at de vil få svært ved at nå det inden årsskiftet, men hvis det ikke sker, kan der vanke en bøde på 250.000 euro. 

Share This