Ad

”Venner af Kohæsion” til møde i Prag

Prag Foto: Wikimedia

 EU: ”Venner af Kohæsion”, en uformel sammenslutning af 17 EU-lande, har holdt møde i Prag. Målet var at drøfte EU’s kommende budget for 2021-27. De 17 lande er, ud over de central- og østeuropæiske lande, Italien, Malta, Spanien, Portugal og Cypern, og ønsker i videst muligt omfang at fastholde størrelsen af de midler, der ydes til landbrug og kohæsion. Det fremgår tydeligt af en fælles deklaration fra mødet.

Forude venter vanskelige forhandlinger i EU om det fremtidige budget. De lande der er nettobidragydere, deriblandt Danmark, er ikke meget for at hæve bidragene til EU’s buget for at holde kohæsionslandene fri.

Der afholdes i Prag også et særskilt møde mellem de fire Visegrad-lande, Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn. Emnet er EU’s klimapolitik. søren.riishøj