Vejledning til tyske børnehaver lærer pædagogerne at udpege børn af neonazister of xenofober

Illustrationsfoto: Walton LaVonda, U.S. Fish and Wildlife Service

Tyskland: Kan man udfra børns opførsel og udseende se om børnene bliver opdraget som neonazister eller xenofober? Det kan man godt, hvis man betragte den tyske NGO`s Amadeu Antonio Stiftung, som bekæmper racisme, xenofobi og ekstremisme, for at være eksperter på området.

NGO`en har ifølge tyske medier udgivet en brochure med navnet „Ene, mene, muh – und raus bist du!“, udsendt til 3.000 tyske børnehaver, som vejleder tyske pædagoger i at være opmærksomme på børnene på de tyske børnehaver. Brochuren vejleder pædagogerne i blandt andet, hvordan de skal reagere, hvis et barn holder sig for sig selv og ikke deltager i legene med andre børn.

Et andet vigtigt signal er ifølge Amadeu Antonio Stiftung, hvis en pige kun går klædt i nederdel, har fletninger og hendes forældre kræver, at pigen deltager de daglige gøremål i familiens hjem. Det kan nemlig tyde på neonazistisk opdragelse. Handler det om drenge, skal pædagogerne være opmærksomme på, om drengene har store muskler. Begge dele, altså de nævnte eksempler hos drenge og piger, kan signalere, at børnene bliver opdraget i højreradikale omgivelser, hvor myndighederne skal træde til.

Brochuren, som er på 60 sider giver desuden vejledning i, hvordan pædagogerne skal reagere i tilfælde af xenofobi og gender-problematik, eksempelvis hvis børnenes forældre kræver, at børn bliver forskånet for at høre om gender problematik.

Brochuren er forsynet med et forord af Tysklands familieminister Franziska Giffey (SPD) og har dermed et officielt tysk stempel.

Brochuren har udløst en del kritik fra partiet AfD, men også fra andre partiet. Nadine Schön fra CDU er også kritisk. Hun mener, at det er uacceptabel, at brochuren skal korrigere og undersøge forældrenes beslutninger, samt at pædagogerne skal bruges, som overvågning af forældrernes dispositioner. ota

Share This