Ungarn skal betale 200 millioner euro i bøde i straf for ikke at efterkomme EU migrationspolitik

Det ungarske grænsehegn Foto: Ota Tiefenböck

Ungarn: Ungarn skal betale en engangsbøde på 200 millioner euro og bøder på én million euro for hver dags forsinkelse for ikke at efterkomme EU-Domstolens afgørelse om migration. Ifølge retten gennemførte Budapest ikke de nødvendige foranstaltninger i landets migrationspolitik, hvilket Domstolen afgjorde i sin dom fra december 2020.

Ifølge domstolen undgår Ungarn “bevidst anvendelse af ​​den fælles EU-politik som helhed”, hvilket udgør et “hidtil uset og ekstremt alvorligt brud på EU-lovgivningen”.

Ungarn overholder ifølge domstolen ikke reglerne vedrørende procedurer for ydelse af international beskyttelse og tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere, f.eks. ulovlig tilbageholdelse af asylansøgere transitzoner eller manglende overholdelse af deres ret til at blive på ungarsk territorium indtil den endelige afgørelse af klagen over afvisningen af ​​deres ansøgning.

EU-domstolen mener, at Ungarn overdrog ansvaret, herunder det økonomiske ansvar, til andre medlemslande, som dermed skulle forholde sig til. at modtage ansøgere om international beskyttelse, vurdere dem og eventuelt returnere dem. Ifølge domstolen krænkede dette “alvorligt princippet om solidaritet og retfærdig ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne”.

Ungarns premierminister Viktor Orbán kalder på Facebook beslutningen for uacceptabel “Vi vil ikke give efter for den økonomiske afpresning af Bruxelles-bureaukrater! Vi vil beskytte grænserne og beskytte det ungarske folk!” skriver Orbán på Facebook. ota

Share This