Ungarn sender klart besked til EU: Vi ønsker ikke at ligne Vesteuropa

Ungarns parlament i Budapest Foto: Ota Tiefenböck

Ungarn: Den ungarske justitsminister László Trócsányi giver i et interview i Die Welt udtryk for, at Vesteuropa og Centraleuropa har en alt for forskellig opfattelse af frihed . Ifølge ham bliver frihed i Vesteuropa forstået som den enkeltes ubegrænsede frihed, mens frihed i Ungarn og Centraleuropa også betyder et ansvar for samfundet som helhed, samfundets historiske rødder, kultur og identitet. Vesteuropa skal ifølge ham indse, at øst og vest har en alt for forskellig opfattelse af værdierne og holde op med den evige kritik af Centraleuropa.

”Vi ønsker bevare vores samfund, vores historiske rødder, vores kultur og national identitet. I Ungarn sætter vi pris på værdier, som er vigtige i Central- og Østeuropa, men som i Vesten har mistet sin vigtighed, siger László Trócsányi.

Ifølge László Trócsányi er man i Vesteuropa optaget af den enkeltes frihed, mens i Ungarn er det den kollektive identitet og frihed under ansvar.

”Forskelle i opfattelsen af disse værdier er så store, at vi er nødt til at anerkende, at vi aldrig kan opnå enighed. Vi skal ikke tvinges til være enige, vi burde lære at respektere andres holdninger. Hvis man tvinger andre ens ideologi, så er det en moralsk totalitet, siger László Trócsányi.

Han giver i interviewet ligeledes udtryk for sit syn på migration. Ifølge ham har Ungarn aldrig været en koloniel magt eller forsøgt at udbrede demokrati i andre lande og har derfor ikke et ansvar for den migration, der finder sted. Vesteuropa forsøger ifølge ham at gøre Ungarn og Centraleuropa til en del af et problem. ota

Share This