Ukrainske arbejderes flugt truer Polens økonomiske vækst

Illustrationsfoto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Vil de over op mod 2 mio. ukrainere, der arbejder i Polen blive eller vil de rejse videre til andre EU-lande? Det spørgsmål har været drøftet i månedsvis i Polen. Og med den nye lov i Tyskland, der fra nytår åbner endnu mere op for arbejdskraft uden for EU er debatten blevet forstærket yderligere.

Ganske som Polen mangler Tyskland kvalificeret arbejdskraft. Antallet af ubesatte jobs er steget til det højeste i tysk historie, til hele 1.24 mio., og tallet stiger med omkring 160.000 om året. 160.000 er også tallet for ubesatte stillinger i Polen på nuværende tidspunkt.

Der bliver i Tyskland åbnet op for flere ansættelser af udlændinge uden for EU-landekredsen, især inden for IT, sundhedsvæsen og industri, hvor der især mangler faglært arbejdskraft, fx svejsere. Blandt flygtningene i Tyskland har indtil nu kun omkring en fjerdedel fået arbejde, og der er for få højtkvalificerede.

Ukrainerne lægger i dag omkring 8 mia. zloty (ca. 13 mia. d.kr.) i omsætning i Polen, hvilket ikke er ret meget, antallet af ukrainere taget i betragtning. Mange ukrainere formår at leve for blot 200 zl. (ca. 350 d.kr.) om måneden, da en del polske arbejdsgivere betaler for mad og for overnatning. Beregninger viser, at omkring 500.000 ukrainere i værste fald forlader landet fra nytår, især pga. de omtalte nye tyske regler og højere tyske lønninger.

Men Polen konkurrerer også med Tjekkiet og Ungarn om ukrainsk arbejdskraft. I Tjekkiet er lønningerne i bilbranchen således 50 pct. højere end i Polen. Det har ført til øget lønpres på det polske arbejdsmarked med lønstigninger på op omkring de 10 pct., hvilket uundgåeligt svækker landets konkurrenceevne. Et mere realistisk tal er en udvandring af ukrainere omkring de 2-300.000, men selv det tal er alvorligt.

Bedre bliver det ikke af 250.000 polakker hvert år forlader arbejdsmarkedet og går på pension. Udvandring af arbejdskraft vil føre til lavere investeringer og til et årligt fald i bruttonationalproduktet (BNP) på skønsmæssigt 1.6 pct.. Det kan betyde, at væksten i Polen måske når ned på eller måske endda ned under EU’s gennemsnit.   

Share This