Ukraine før valget i 2019: Fortidens, nutidens og fremtidens partier

Illustrationsfoto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Ukraine: Reelt er kun tre partier (“lejre”) repræsenteret i Ukraine, skriver Valerii Pekar fra “Nova Kraina Civic Platform, i en interessant analyse for ”New Eastern Europe”, for det første ”the party of the Past”, for det andet ”the party of the Present” og endelig for det tredje “the party of the Future”.

Vestlige diplomater og politikere har af gode grunde haft svært ved at forstå Ukraines politiske liv, for det er mildt sagt meget “umodent”. Mange parlamentsmedlemmer er valgt uden for partierne, men er ikke desto mindre med i politiske fraktioner. Men fraktionerne er ofte internt delte, skellet mellem højre og venstre er nærmest ikke-eksisterende. De politiske partier og grupper er snarest at betragte som patron-klient partier, hvilket gør det relevant at opdele det politiske landskab i de tre ”lejre”.

Fortidens parti, ”the party of the past”, består groft sagt af de partier og fraktioner, der ikke støtter de forandringer, der er fundet sted i Ukraine siden Euromajdan i 2013-14. Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at de ønsker tiden under Viktor Janukovitj tilbage. Fortidens parti længes snarere efter tiden under præsident Leonid Kutjma, der var i stand til at balancere mellem de forskellige grupper af oligarker og i den forbindelse ofte optrådte som mægler. Dengang, siges det, var staten rigere, og der var ikke krig. Fortidens parti, ”the party of the Past”, har en ret stærk social forankring, appellerer til paternalister og folk, der frygter forandring og derfor længes tilbage til ”de gode gamle dage”.

Nutidens parti, the party of the Present”, forener dem, der er tilfredse med forandringerne og de muligheder, de har givet og søger derfor at opretholde status quo så langt som muligt. Men det er svært. Nutidens parti, skriver Pekar, er svagt funderet socialt, dets medlemmer er lykkelige, men det gælder få i Ukraine som helhed. Nutidens parti er for mange forbundet med korruption og magtmisbrug.

Endelig repræsenterer Fremtidens parti, ”the party of the Future”, den nye politiske elite vokset frem af civilsamfundet og forretningsverdenen. Den sociale base er her civilsamfundet og ikke-oligarkiske grupper, der skønnes at udgøre samlet mellem 15 og 20 pct. af den ukrainske befolkning. De ønsker at opbygge et nyt Ukraine, ikke at genoprette den oligarkiske balance, de ønsker at bryde med fortiden og ad den vej bane vejen for fremtiden, en vej der er blevet kaldt ”creative destruction”.

De fleste politiske partier i Ukraine har folk fra alle de tre nævnte politiske lejre (fortiden, nutiden og fremtiden). Kun Oppositionsblokken og Det Radikale Parti er helt uden folk fra ”the party of the Future”, Fremtidens parti. Nutidens parti, ”the party of the Present, er godt repræsenteret med omkring 200 pladser i parlamentet, dog noget under flertallet. Der er i alt 450 pladser i parlamentet.

Share This