Ad

Udvidelsen mod Vestbalkan skaber splid i EU

Balkan Foto: Peter Fitzgerald

Balkan: 18.juni besluttede EU Rådet at udskyde den endelige
beslutning om EUs fortsatte udvidelse mod Vestbalkan. Det gjaldt denne gang Albanien og Nordmakedonien.

Formelt skyldtes udskydelsen, at den tyske regering ikke var nået til en fælles holdning. Modstanden er stor i både CDU og CSU. Men der er også dyb uenighed i EU-landekredsen. Frankrig er stærkt imod fortsat udvidelse, også Holland og Danmark. Her betragtes Vestbalkan ikke som et prioritetsområde.

Landene er ikke godt nok forberedt, siges det. Iflg. OSW, det polske Center for Øststudier, er Østrig og Italien er fortalere for en EU udvidelse mod syd-øst. Forud for mødet havde Kommissionen anbefalet, at der åbnes optagelsesforhandlinger med Albanien og Nordmakedonien. Albanien, lød det, havde vedtaget retsreformer, og Nordmakedonien har fået løst navnestriden med Grækenland. Emnet er igen på dagsordenen på rådsmødet i efteråret. At der her opnås enighed, er meget tvivlsomt. søren.riishøj