Ad

Tyskland-Rusland: Et forhold præget af konflikt og fortsat samarbejde

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU 

Rusland/Tyskland: En varig forbedring af forholdet mellem Tyskland og Rusland forudsætter frem for alt en løsning på Ukraine-krisen og etablering af en ny varig fredsorden i Europa med bredt anerkendte spilleregler for staters adfærd. Det skriver Gernot Erler, indtil for nylig Rusland-ekspert knyttet til forbundsregeringen og til OSCE, i ”Russland-Analysen” (www.laender-analysen.de).

Fjendebilleder og ”fremmedgørelse” (”Entfremdung”) har desværre stadig godt fat. De hjælper ikke, og skal gerne erstattes af dialog. Men på en del områder, konstaterer han, er forholdet mellem Tyskland og Rusland dog ret stabilt. Når det gælder Ruslands samhandel med andre lande er Tyskland således stadig på andenpladsen efter Kina.

Samhandelen mellem Tyskland og Rusland toppede i 2012 med 80.8 mia. euro, for derefter i 2016, med sanktioner og økonomisk nedgang, at falde ned til 48 mia. Men i 2017 steg samhandelen igen, med 30 pct.

Over 5.000 tyske virksomheder er engageret på det russiske marked. Tyskland er derudover fortsat afhængig af russiske leverancer af olie, gas og kul, der dækker over en tredjedel af Tysklands samlede energibehov. Der er ikke længere, som før 2014, årlige EU-Rusland topmøder og tysk-russiske regeringskonferencer. Men den Strategiske Arbejdsgruppe for Økonomi og Finanser mellem de to lande har genoptaget arbejdet, hvilket er vigtigt.

Samtidig er der et meget betydningsfuldt samarbejde, når det gælder uddannelse og kultur. 900 gymnasier og over 1000 skoler har partnerskabsaftaler med russiske. 11.000 russere studerer i Tyskland på stipendier. Tysk er efter engelsk stadig det vigtigste fremmedsprog i Rusland.

17.000 russiske skoler tilbyder undervisning i tysk for ca. 1.5 mio. elever og studerende. I juli 2017 blev der afholdt særligt ”tysk-russisk ungdomsudvekslingsår” med kommunale og regionale partnerskabsaftaler. Adskillige andre aftaler er blevet fortsat, for så vidt gælder samarbejdet på civilsamfundsniveau.

Den ny CDU-SPD regering har ikke lagt op til store ændringer i Rusland-politikken, men den ”Rusland-forstående” indstilling, ”Willy Brandt traditionen” og troen på forandringer via åbning mod øst og dialog og øget samhandel er stærkt repræsenteret i SPD, og SPD er blevet styrket i den ny brede regering i Berlin.