Ad

Tyskland og Trump og flytningen af amerikanske styrker til Polen

Donald Trump Foto: Foto: Gage Skidmore

 Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

USA/Tyskland/Polen: Den 9. august erklærede den amerikanske ambassadør i Tyskland i et interview til det tyske presseagentur, at det er en ”fornærmelse”, at amerikanske skatteydere fortsat betale for udstationeringen af 50.000 amerikanere i Tyskland. Samtidig udtalte den USA’s ambassadør i Polen, Georgette Mosbacher, at Polen, modsat Tyskland, opfylder det amerikanske krav om at yde mindst 2 pct. af landets BNP til militær. Derfor, fortsatte hun, vil vi (USA) hilse flytningen af amerikanske soldater fra Tyskland til Polen velkomment.

Lige nu er der udstationeret 35.000 amerikanske tropper i Tyskland, 17.000 civile amerikanere er knyttet til udstationeringen, og 12.000 tyskere servicerer det amerikanske militærpersonel. Iflg.  en analyse for det polske Center for Øststudier (OSW) har USA forskellige militære faciliteter i Tyskland, som modsat militære styrker ikke er lette at flytte fra Tyskland til et andet land. Det drejer sig om USA’s europæiske kommando (USEUCOM) og Afrika kommandoen (USAFRICOM) i Stuttgart. Dertil kommer hærkommandoen for Europa (USREU), kommandoen for luftstyrkerne i Europa og Afrika (USAFU) i Ramstein (den største US base i Europa) og det medicinske center (LRMC) i Landstuhl. I Bayern finder vi træningscentre i Grafenwöhr og Hohenfels. Dertil kommer de regulære kamptropper og luftbrigader. Siden 2014 har militær udstationeret i Tyskland taget del i militærøvelser langs med NATOs østflanke. 

USA er som sagt ikke tilfreds med den tyske indsats. Tyskland bruger 1.2 af sit BNP på sit militær, og det er alt for lidt, mener man i Washington. Men tallet vil ikke stige i de kommende år. Kritikken kommer samtidig med, at regeringen i Berlin i stigende grad selvstændiggør sig i forhold til USA og Donald Trump. I august sagde den tyske regering, efter krav fra SPD, klart nej til at tage del i en militæraktion i Hormuz strædet rettet mod Iran. Berlin har også afvist at sende militært træningspersonel til Syrien.

USA’s popularitet i den tyske befolkning er lige nu på lavpunktet. Ja, i brede kredse ses USA som farligere for verdensfreden end Rusland og Kina. Her før vigtige delstatsvalg tør ingen tyske partier fremstå som ”Trump-venlige”. I den politiske elite og blandt eksperter er der dog udtrykt en vis bekymring over tingenes nuværende tilstand. At der skal flyttes tropper fra Tyskland til Polen er til at bære, men det sker bilateralt efter aftaler mellem Polen og USA uden om Tyskland og NATO.

Meningsmålinger viser, at hele 74 pct. af tyskerne vil føle sig mere sikre uden amerikanske styrker på tysk grund, og det til trods for, at 62 pct. mener, at Bundeswehr ikke er i stand til at forsvare Tyskland. Årsagen er for så vidt enkel nok. Flertallet af tyskerne ser ikke nogen alvorlig trussel ude fra. Det at der bliver flyttet 1000 amerikanske styrker fra Tyskland til Polen er da også blevet ignoreret af stort set alle eksperter og politikere i Tyskland.