Tyskerne mener: Hovedparten af flygtninge er økonomiske migranter

Illustrationsfoto: Ota Tiefenböck

Illustrationsfoto: Ota Tiefenböck

Tyskland: De fleste flygtninge ankommet til Tyskland er økonomiske migranter, som er kommet for at få sociale ydelser. Det mener 51 procent af tyskerne ifølge en undersøgelse lavet af analysevirksomheden Ipsos, skriver den tyske avis Die Welt.

71 procent af tyskerne mener derudover, at der iblandt migranterne er terrorister, hvis formål med rejsen til Europa er at igangsætte terroraktioner i Europa.

Tyskerne er generelt også skeptiske med hensyn til, hvorvidt det vil lykkes Tyskland at integrere de mange migranter i det tyske samfund. Her mener 51 procent, at en succesfuld integration ikke er mulig, mens kun 38 procent er overbeviste om, at det kan lade sig gøre. ota

Share This