Ad

Tyske delstater indfører identitetspolitiske krav for at modtage filmstøtte

Af Michael Skovgaard

Tyskland: I lighed med Oscar-Akademiet har filminstitutterne i de to tyske delstater Hamburg og Schleswig-Holstein indført identitetspolitiske elementer som krav for at modtage filmstøtte.

Der er således offentliggjort en „mangfoldigheds-tjekliste“, hvor begreber som inklusion og mangfoldighed i de kunstneriske værker er en betingelse for at modtage filmstøtte.

Det handler dog ikke kun om kunstnerisk indhold. Hele produktionsapparatet skal også være kendetegnet ved inklusion og mangfoldighed. Dvs. mangfoldighed i forhold til køn, seksuel orientering og minoriteter blandt de ansatte på et nyt projekt. Desuden stilles der krav til, at man også skal ansætte folk med fysiske handicap. Filosofien er, at film og andre værker kun har kunstnerisk værdi, hvis de ikke afspejler klicheer eller sterotype rollemodeller.

Den nye ordning har medført heftig kritik på de sociale medier, hvor der drages paralleller til tidligere DDR-tider. Her var kravet for tilskud til film, teater og andre kulturelle aktiviteter, at de afspejlede „den socialistiske virkelighed“. Typisk blev mange produktioner overvåget af af SED-partifunktionærer, som ofte rettede manuskripter og drejebøger til, hvis de ikke afspejlede den socialistiske virkelighed.