Tysk terrorlov er forfatningsstridig

Bundesverfassungsgericht, Karlsruhe. Foto: Mehr Demokratie / Wikimedia Commons

Bundesverfassungsgericht, Karlsruhe. Foto: Mehr Demokratie / Wikimedia Commons

Af Uffe Gardel
UffeDele af den tyske terrorlovgivning strider mod forfatningen og skal laves om. Det afgjorde den tyske forfatningsdomstol, Bundesverfassungsgericht, onsdag.

I en ganske detaljeret kendelse gennemgår domstolen en række forhold i den tyske terrorlov fra 2008, som giver kriminalpolitiet for vidtgående beføjelser.

Når politiet udveksler data med andre lande, skal det sikre sit at dataene ikke “bliver misbrugt til formål der strider mod menneskerettighederne”, siger forfatningsdomstolen således. Og når det gælder myndighedernes adgang til at aflytte og overvåge borgerne, så skal man “strengt overholde” kravet om proportionalitet; der skal være en sammenhæng mellem den mulige forbrydelses alvor og graden af overvågning.

Domstolen siger således, at overvågning af folk i deres egne hjem kun må ske, når der foreligger en “konkret sandsynlighed” for at den pågældende “i en overskuelig fremtid vil begå en strafbar terrorhandling”. Der skal også være et uafhængigt mellemled mellem data og politiet som kan frasortere “meget private oplysninger”, før aflytningsdata videregives til politiet – med mindre der er umiddelbar fare for at der vil blive begået en forbrydelse. Endelig forbyder forfatningsdomstolen politiet at overgive oplysninger fra aflytning til andre myndigheder, med mindre der foreligger en konkret mistanke om ulovligheder.

Med andre ord trækker domstolen ikke tæppet helt væk under terrorloven, men den sætter nogle klare begrænsninger for hvor vidt myndighederne må gå i overvågning af borgerne.

Det er ikke første gang at forfatningsdomstolen griber ind over for terrorloven. I 2010 greb den ind over for politiets ret til at opbevare data om telefonsamtaler.

Kendelsen er torsdag endnu ikke kommenteret af danske eksperter.

Share This